Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Efterlängtat nytt tak på Folkets hus i Lövånger

Efter flera års klagomål från personal på Folkets hus i Lövånger om läckage och vattenskador, har nu arbetet med att sätta upp ett nytt tak påbörjats.
– Det har varit långvariga problem med taket, men nu ska det bli bättre med både nytt tak och sedan ta ut det gamla vattenskadade materialet inomhus och bygga nytt, säger Sune Söderström, projektledare vid Contracktor Bygg AB.

Lövånger · Published nov 22, 2018 at 12:15

Takarbetet har pågått i ett par veckor och nu märks en stor skillnad i byggandet när takstolarna kommit på plats.

– Än så länge har allt arbete gått bra. Vi hade lite problem med att ta bort ventilationskåporna som satt i vägen för det nya taket, säger Sune.

Att det regnar och en del snö har fallit bekommer inte takläggarna.

– Än så länge har det inte kommit så mycket nederbörd, men det är klart att det inverkar en del på arbetet. Det är bara att hålla efter och få bort vätan så gått det går, menar Sune.

Anledningen till ett nytt tak, som är 33 meter långt och har en 16 meter bred yta av Folkets hus, är flera års problem med vattenläckage. Vattnet har runnit in i byggnaden och orsakat mögelskador i bland annat personalutrymmen.

– Det har varit långvariga vattenläckage, där dagvatten från snö och regn trängt in i byggnaden, som i sin tur orsakat mögel inomhus. Detta har berörd personal påpekat länge till kommunen. Taket har lagats i omgångar, men nu ska det bli bra, menar Sune.

När det nya taket är klart, påbörjas arbetet inomhus. Där bland annat kontorsutrymme, bastu och en gymlokal ska totalsaneras. Det arbetet beräknas påbörjas i början av nästa år.

Hur stora och omfattande skadorna kan vara är svårt att konstatera just nu.

– Det är svårt att säga hur mycket som är skadat. Vattenskador är alltid mer än man tror. Vi har inte upptäckt fler skador ännu. Fasaden där takstolarna står mot är borttagen, och där såg det fint ut.

– När vi är klara med taket, påbörjar vi arbetet med att bryta upp väggar och golv inomhus. Då får vi en bättre bild på hur det ser ut, säger Sune.

När Mellanbygden besökte takjobbarna höll de på med att spika roteluckor på takstolarna och underlagspapp. När det är klart kommer en annan firma och lägger den papp som ska skydda taket från vind och rusk. På gavlarna blir det falsad plåt.

Sune och hans arbetskamrater är lite oroliga om det finns asbest i den gamla takbeläggningen.

– Just nu är det oklart om det finns någon asbest. Kan vara inblandad i den gamla pappen på taket. Vi hoppas att det inte är det. Om det finns asbest, måste en annan firma komma hit och sanera. Då kommer takbygget att försenas, menar Sune.

Sune är glad för att Skellefteå kommun satsar på de mindre orterna.

– Det är bra att kommunen satsar på utkanterna, så att inte alla kronor enbart hamnar i Skellefteå, menar Sune Söderström.