Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Fiskyngel och undervattensvegetation kommer att karteras i de utvalda grunda vikarna längs kusten. Foto: PRESSBILD

Fisk och andra arter kartläggs

Projektet Kvarken Flada undersöker grundområden längs kusten och deras stora betydelse för fisk och andra arter. Länsstyrelsen har valt ut 18 stycken grunda vikar, från Nordmaling i syd till Skellefteå i norr.

Lövånger · Published jun 2, 2018 at 08:15

Just nu leker fiskar i många av kustens grunda avsnörda havsvikar, så kallade flador och glon. Under våren har det EU-finansierade samarbetsprojektet Kvarken Flada startats upp.

Projektet ska undersöka vad det är som gör en del områden särskilt viktiga för produktion av fiskyngel. Målet är att hitta svaret på varför en del områden är särskilt viktiga för produktion av fiskyngel. Den kunskapen är viktig för att kunna säkra en långsiktig fiskproduktion.

Under våren har projektet samlat information om hur mycket fisk som stiger upp till fladorna och glona för att leka, och under den närmaste tiden kartläggs mängden gädd- och abborryngel.

Senare i sommar undersöks områdenas betydelse för andra arter, bland annat migrerande fladdermöss. Projektet samlar även in bakgrundsinformation, till exempel om undervattensvegetation och temperatur.

Nytt för i år är att projektet även ska undersöka hur storspiggen påverkar och fiskyngel.

Sedan tidigare studier vet man att storspiggen kan ha negativ påverkan på nykläckta abborryngel. En flada kan producera mycket yngel, som sedan blir uppätna direkt av storspiggen. I år vill Länsstyrelsen undersöka på vilka platser som storspiggen kan utgöra ett hot.

Flador och glon kan kallas Östersjöns barnkammare. Även ett litet lekområde kan säkra fiskpopulationen för ett stort område. Trots att den enskilda fladan eller glon ofta är liten, så gör deras stora antal i Kvarken dem till en viktig naturtyp.

Informationen som tas fram i projektet kan senare till exempel användas för att planera återställande av flador och glon som reproduktionsområden för fisk.

Kvarken Flada

Kvarken Flada är ett treårigt Interreg Botnia-Atlanticaprojekt som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige, och av Forststyrelsen, Naturresursinstitutet LUKE samt Södra Österbottens NTM-central i Finland. 

Du kan följa projektet på Instagram: Kvarkenflada2019 eller på hemsidan: kvarkenflada.org. Projektet finns även på Facebook och Twitter.

Flador är grunda havsvikar som skiljs från havet genom en tröskel. De indelas i fyra olika stadier: förflador, flador, glon och glosjöar. Dessa fyra former av gamla havsvikar skiljer sig från varandra bl.a. i salthalt och vattenutbyte.

Essentiellt för att en flada skall bildas är att det i mynningsområdet finns en undervattenströskel som långsamt höjs på grund av landhöjningen, och med tiden börjar snöra av fladan från havet och bergränsa dess vattenutbyte med omkringliggande hav.

Kvarken Flada

Kvarken Flada är ett treårigt Interreg Botnia-Atlanticaprojekt som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige, och av Forststyrelsen, Naturresursinstitutet LUKE samt Södra Österbottens NTM-central i Finland. 

Du kan följa projektet på Instagram: Kvarkenflada2019 eller på hemsidan: kvarkenflada.org. Projektet finns även på Facebook och Twitter.

Flador är grunda havsvikar som skiljs från havet genom en tröskel. De indelas i fyra olika stadier: förflador, flador, glon och glosjöar. Dessa fyra former av gamla havsvikar skiljer sig från varandra bl.a. i salthalt och vattenutbyte.

Essentiellt för att en flada skall bildas är att det i mynningsområdet finns en undervattenströskel som långsamt höjs på grund av landhöjningen, och med tiden börjar snöra av fladan från havet och bergränsa dess vattenutbyte med omkringliggande hav.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...

BrukEtt avtalar med nya tyskar

Robertsfors Det blev ett rejält strul med tyskarna som hyrde in sig med dataservrar i BrukEtts lokaler. Nu har ägaren Mikael Bergmark skrivit ett nytt hyresavtal med ett annat...