Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Fiskyngel och undervattensvegetation kommer att karteras i de utvalda grunda vikarna längs kusten. Foto: PRESSBILD

Fisk och andra arter kartläggs

Projektet Kvarken Flada undersöker grundområden längs kusten och deras stora betydelse för fisk och andra arter. Länsstyrelsen har valt ut 18 stycken grunda vikar, från Nordmaling i syd till Skellefteå i norr.

Lövånger · Published jun 2, 2018 at 08:15

Just nu leker fiskar i många av kustens grunda avsnörda havsvikar, så kallade flador och glon. Under våren har det EU-finansierade samarbetsprojektet Kvarken Flada startats upp.

Projektet ska undersöka vad det är som gör en del områden särskilt viktiga för produktion av fiskyngel. Målet är att hitta svaret på varför en del områden är särskilt viktiga för produktion av fiskyngel. Den kunskapen är viktig för att kunna säkra en långsiktig fiskproduktion.

Under våren har projektet samlat information om hur mycket fisk som stiger upp till fladorna och glona för att leka, och under den närmaste tiden kartläggs mängden gädd- och abborryngel.

Senare i sommar undersöks områdenas betydelse för andra arter, bland annat migrerande fladdermöss. Projektet samlar även in bakgrundsinformation, till exempel om undervattensvegetation och temperatur.

Nytt för i år är att projektet även ska undersöka hur storspiggen påverkar och fiskyngel.

Sedan tidigare studier vet man att storspiggen kan ha negativ påverkan på nykläckta abborryngel. En flada kan producera mycket yngel, som sedan blir uppätna direkt av storspiggen. I år vill Länsstyrelsen undersöka på vilka platser som storspiggen kan utgöra ett hot.

Flador och glon kan kallas Östersjöns barnkammare. Även ett litet lekområde kan säkra fiskpopulationen för ett stort område. Trots att den enskilda fladan eller glon ofta är liten, så gör deras stora antal i Kvarken dem till en viktig naturtyp.

Informationen som tas fram i projektet kan senare till exempel användas för att planera återställande av flador och glon som reproduktionsområden för fisk.

Kvarken Flada

Kvarken Flada är ett treårigt Interreg Botnia-Atlanticaprojekt som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige, och av Forststyrelsen, Naturresursinstitutet LUKE samt Södra Österbottens NTM-central i Finland. 

Du kan följa projektet på Instagram: Kvarkenflada2019 eller på hemsidan: kvarkenflada.org. Projektet finns även på Facebook och Twitter.

Flador är grunda havsvikar som skiljs från havet genom en tröskel. De indelas i fyra olika stadier: förflador, flador, glon och glosjöar. Dessa fyra former av gamla havsvikar skiljer sig från varandra bl.a. i salthalt och vattenutbyte.

Essentiellt för att en flada skall bildas är att det i mynningsområdet finns en undervattenströskel som långsamt höjs på grund av landhöjningen, och med tiden börjar snöra av fladan från havet och bergränsa dess vattenutbyte med omkringliggande hav.

Kvarken Flada

Kvarken Flada är ett treårigt Interreg Botnia-Atlanticaprojekt som drivs av Länsstyrelsen Västerbotten i Sverige, och av Forststyrelsen, Naturresursinstitutet LUKE samt Södra Österbottens NTM-central i Finland. 

Du kan följa projektet på Instagram: Kvarkenflada2019 eller på hemsidan: kvarkenflada.org. Projektet finns även på Facebook och Twitter.

Flador är grunda havsvikar som skiljs från havet genom en tröskel. De indelas i fyra olika stadier: förflador, flador, glon och glosjöar. Dessa fyra former av gamla havsvikar skiljer sig från varandra bl.a. i salthalt och vattenutbyte.

Essentiellt för att en flada skall bildas är att det i mynningsområdet finns en undervattenströskel som långsamt höjs på grund av landhöjningen, och med tiden börjar snöra av fladan från havet och bergränsa dess vattenutbyte med omkringliggande hav.

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...