Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Kanot från Vebomark till havet

Att paddla kanot från Vebomark till havet har varit möjligt även tidigare. Nu ska sträckan bli en ”riktig” kanotled, lättare framkomlig och med grillplatser och skyltning. Bakom projektet finns Vebomarks egen mästerbagare, inbitne kanotisten Herman Dahlgren.

VEBOMARK · Published feb 19, 2019 at 12:15

Herman Dahlgren på Dahlgrens bageri är inte bara bagare, han är sedan länge inbiten kanotist också. Han brukar paddla längs de aktuella sträckorna själv och tyckte att fler borde få chansen.

Första sträckan är i Vebomarksån. Efter den kommer man ut i Kålabodaån och fortsätter man kan man ta sig via Hertsångerälven ända ut i havet vid Gumboda Hamn.

Hela den sträckan ska nu bli kanotled med två nya grillplatser och skyltning. Men projektet började i liten skala.

– Jag kollade med Skellefteå kommun om att få material till skyltning och jag skulle få allt material jag ville, säger Herman Dahlgren.

Då bara cirka 2,5 kilometer av sträckan går genom Skellefteå kommun kontaktades även Robertsfors kommun. De var även positiva att bistå med två stycken grillplatser. En är tänkt att finnas i Kvarnfors och en i Ånäset.

Dante Dahlgren på Robertsfors kommun ska också ta fram en karta över kanotleden.

Hela den paddlingsbara sträckan är cirka 2,5 mil lång men karaktären är varierande. Sträckan har därför delats upp i tre delar där den första går mellan Vebomark och Kvarnfors.

– Där är det mest action men även mest träd. Vi brukar alltid få bära kanoten jättemycket.

En av forssträckorna i Kvarnfors är omöjlig att forcera med kanot. Här har därför Herman Dahlgren och en kompis röjt genom skogen så att kanoten blir lättare att bära förbi de besvärligaste sträckorna.

Sträcka nummer två går mellan Kvarnfors och Ånäset där en grillplats planeras vid gångbron i Ånäset.

Den sista sträckan fortsätter via Hertsångerälven ut i havet.

– Sen finns det redan en grillplats i Gumboda hamn, säger Herman Dahlgren.

Det går naturligtvis att paddla hela vägen men annars kan man välja sträcka bereonde på svårighetsgrad när det gäller forsar, hinder i form av bäverfällda träd (första sträckan) och vattenstånd.

– Hur lång tid det tar den första sträckan beror egentligen bara på hur mycket träd bävern fällt över ån. Men från Ånäset till havet tror jag alltid att det går att paddla, oavsett vattenstånd, säger Herman Dahlgren.

En del av arbetet med kanotleden är redan påbörjat.

Där är det mest action men även mest träd.
Vi brukar alltid få bära kanoten jätte-
mycket.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...