Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

"Det har varit och är en tung tid på grund av Lövånger Kyrkstads konkurs. Det har varit svårt att sova den senaste tiden", säger Evy Andersson, ordförande i Lövånger Kyrkstad AB. Foto: MIKAEL WIKMAN

Kyrkstadskonkurs berodde på administrativt fel

Ett administrativt fel var den största bidragande och avgörande orsaken till att Lövånger kyrkstad AB gick i konkurs.
– Vårt företag uppfyllde med råge lagstiftarens krav för dessa bidrag och det kan inte ha varit lagstiftarens intention att ett misstag ska få dessa för oss katastrofala konsekvenser, menar Evy Andersson, ordförande i Lövånger Kyrkstad AB.

Lövånger · Published nov 21, 2018 at 12:30

Enligt Evy finns det flera orsaker till att Lövånger kyrkstad gick i konkurs. Svårigheter att hitta finansiering och kostnaderna för att uppfylla miljökrav för fastigheten och restaurangköket blev större än beräknat men det som till sist fällde avgörandet var ett administrativt fel.

Under åren har ett antal nyanlända haft anställning i Lövånger Kyrkstad AB. Vid dessa anställningar har arbetsgivaren möjlighet att få ett bidrag, ett introduktionsjobb som efter en tid blir ett så kallat nystartsjobb.

När man söker dessa bidrag så gör man det till Arbetsförmedlingen som sedan beslutar om man får dem och Lövånger Kyrkstad AB fick ja. Det som sedan krävs av arbetsgivaren är att skicka in anställningsavtalen. Tre veckor har man på sig. Den som utförde denna syssla skickade in anställningsavtalen som bifogade filer i det program som Arbetsförmedlingen har för att rekvirera bidragen. Dessa filer kom inte fram.

– Vi fick två skriftliga påminnelser, men eftersom de var inskickade, i vår värld, och eftersom bidragen betalades ut, så blev det ingen åtgärd från vår sida. Efter ett antal månader så kom ett beslut från Arbertsförmedlingen att bidragen drogs in då de inte fått in anställningsavtalen. Vi blev också återbetalningsskyldiga för de bidrag vi fått. Det kom som en chock för oss. Vi begärde omprövning av beslutet hos Arbetsförmedlingen, som sa nej. Vi drog ärendet vidare till Förvaltningsdomstolen, som också sa nej. Det som är allvarligt och som drabbade företaget så hårt att vi tvingades söka oss i konkurs är straffet för att vi inte skickat in ett papper blev 400 000 kronor, säger Evy Andersson.

Det var Arbetsförmedlingen i Skellefteå som beviljade stöd för Lövånger Kyrkstads instegs- och nystartsjobb. Det var samma Af som upphävde de ekonomiska bidragen när kopior på anställningsavtalen inte skickades in till myndigheten i rätt tid.

– Vi förstår att det kan bli kostsamt en sådan här gång. Men eftersom vi handskas med skattemedel har vi också en skyldighet att hantera dem utifrån rättssäkerhetsaspekter, säger Anders Eriksson, chef för Arbetsförmedlingen i Skellefteå.

Kunde Arbetsförmedlingen inte bara ha lyft på telefonluren och ringt till Lövånger istället?

– Det kanske alltid finns mer att göra. Men vi gör ändå bedömning att vi har gett arbetsgivaren chansen. Det här fallet låter precis som det är tänkt att att det ska fungera på ett rättssäkert sätt, säger Anders Eriksson.

Läs mer i dagens nummer av Västerbottens Mellanbygd.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...

Lär dig hantera ångest och oro

ROBERTSFORS Om ångest och nedstämdhet och vad man själv kan göra för att hantera problemen föreläste kuratorn Ida Wilded inyligen.