Tisdag 21 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Lekfullt skidprojekt i Lövånger

Elever vid barn- och fritidsprogrammet har utbildats för att sprida kunskap om lek och fysisk aktivitet i en skräpfri miljö. Ett gemensamt projekt mellan Skellefteå och Östersunds kommun, Svenska skidförbundet, Unicef Sverige och Håll Sverige Rent ligger till grund för denna satsning. Fritids i Lövånger, fick som en av de utvalda, besök av utbildarna i torsdags.

LÖVÅNGER · Published mar 7, 2019 at 12:15

– Det känns kul och spännande, säger handledarna inför dagens utbildning.

Utbildningen skulle redan ha ägt rum, men skidorna som skickades till Lövånger kom på villovägar.

– Ja dom blev nog stulna, tror Timothy Falkman, en av handledarna.

Och vad ska ni göra här i dag nu då?

– Vi ska åka skidor, ha roligt på skidor, säger Timothy.

– Först ska vi åka lite skidor, sedan ha lite lekar och prata lite om miljön, säger handledaren Emil Burström, innan de kör igång för dagen.

Fritidspedagogen Stina Edvall med fler, riktar ett stort tack till Robert Löfqvis, som kört upp ett spår vid skolan som möjliggör skidåkning på ett helt annat sätt.

– Alla har kunnat åka från tidigt på morgonen till sena eftermiddagar. Det har varit så bra att ha det så tillgängligt för barnen. De har åkt jättemycket skidor och vi hoppas att det kommer mer snö så att vi kan fortsätta åka, säger Stina.

Barn från 6-9 år, från sju utvalda fritidshem i Skellefteå kommun deltar i projektet. Skidåkning kommer att vara en del av vardagen för eleverna under hela vintern för att det ska bli en naturlig del i deras tillvaro och likaså miljötänket.

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Grafik: Robertsfors ambition att helt slippa konsultstödda familjehem

Länet Det råder stora skillnader mellan kommunernas användning av konsultstödda familjehem. Vissa använder inte hemmen över huvud taget medan andra använder dem nästan uteslutande.

GRAFIK: Hudcancer har ökat kraftigt sedan 1970

LÄNET Färre personer i norr drabbas av malignt melanom jämfört med i andra delar av Sverige. Men sedan 1970 är antalet nya fall ändå sex gånger större. – Det finns alltid en...