Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

"Vi har boxar och ligghallar. Ett förbud av spiltor är inget problem för oss", säger Linnéa Sjöstedt. Foto: MAGNUS LINDGREN

Ridklubb klarar spiltförbud

Det kan bli totaltförbud mot att ha hästar uppbundna i spiltor. Nu har Jordbruksverket fått i uppgift att utreda saken.
– Det är inte något stort problem för oss, säger Linnéa Sjöstedt ordförande Lövångers ryttarsällskap.

Fjälbyn · Published nov 6, 2018 at 07:15

Jordbruksverket ska nu utreda om det på sikt ska bli ett totalförbud mot att ha hästar uppbundna i spiltor. Det skulle innebära att många ridskolor skulle behöva byggas om, vilket skulle bli tufft ekonomiskt och det är inte säkert att alla skulle klara av det.

För Lövångers ryttarsällskap kommer ett totalförbud inte att innebära några större problem.

– Vi har bara 4 stycken spiltor. De använder vi enbart till en uppställningsplats en kortare tid för hästarna. Vi använder spiltorna för att iordningställa hästarna inför ridning, säger Linnéa Sjöstedt, ordförande Lövångers ryttarsällskap.

Lövångers ryttarsällskap har fem boxar, som är en laglig standard, och tre stycken ligghallar. I den närmaste framtiden ska det även byggas en ligghall till.

– Eftersom vi använder oss främst av lösdrift och satsar på ligghallar, kommer ett eventuellt förbud av spiltor inte att drabba oss. Ligghallar är mycket bra. Därför att då kan hästarna ströva fritt under hela dygnet. Det är bra att eftersträva hästarnas naturliga tillstånd så mycket som det går, menar Linnéa.

Linnéa tycker att ett förbud mot spiltor är bra, men påpekar att det skulle behövas fler lagar inom hästnäringen.

– Framförallt behövs det lagar på hur länge hästar ska vara ute och hur stora hagarna ska vara. Det är inte bra för hästarna om hagarna är för små.

Hur tror du ett totalförbud mot spiltor kan drabba andra ridklubbar?

– Det kan innebära stora ekonomiska problem för andra. Att bygga en box tar mycket mer utrymme i anspråk. Alla nybyggda stall använder sig numera av boxar. Men nu ligger det i tiden att satsa på ligghallar, säger Linnéa Sjöstedt.

Det kan innebära stora ekonomiska problem för andra.

Renbergs enda lag i norr

MELLANBYGDEN Futsal är en växande sport, men i mellanbygdsområdet har seniorlagen minskat. I norra området representeras mellanbygden endast av Renbergsvattnet, som att döma av...