Tisdag 21 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Siste väderobservatören ångrar sig inte

För den fågelintresserade Tobias Burlin var arbetet som väderobservatör vid Bjuröklubb rena rama drömjobbet, trots vinterns kyla, mörker och totala isolering.

BJURÖKLUBB/LÖVÅNGER · Published jun 11, 2018 at 11:00

Bjuröklubbs fyr, knappt 30 kilometer från Lövånger är ett av länets mest populära utflyktsmål. Fyren i sig, den enastående utsikten, Café Fyren och närliggande Sillhällorna är några exempel på sevärdheter som varje år lockar besökare i stora skaror.

Tack vare den välbyggda 255 meter långa trärampen från Café Fyren ända upp till klippans topp, 47 meter över havet, är fyren lättillgänglig, även för de som använder rullator och rullstol.

Avbemanningen på Bjuröklubb startade redan 1967, då lotsstationen drogs in, tätt följt av fyrvaktarna som fick lämna 1971, då fyren automatiserades.  

Kvar var då bara väderobservatörerna som stannade här till 1997, då även väderrapporteringen automatiserades.

Den siste som innehade tjänsten som väderobservatör var Tobias Burlin, som idag arbetar på badet i Burträsk.

– Man fick allt vara lite morgonpigg, berättar Tobias, den första avläsningen gjordes klockan sju på morgonen, och därefter en ny avläsning var tredje timme fram till klockan tio på kvällen.

På den tiden var det inte alls samma tryck på turism, så periodvis var det en mycket ensam och isolerad Tobias som levde ute i fyrvaktarbostaden.

– Speciellt på vintern var det ju extremt ensamt, kallt och mörkt fortsätter Tobias, det enda ljus som fanns härute då var ju ljuset från fyren!

– Men så här, 21 år senare, skulle jag verkligen inte vilja vara utan den erfarenheten, säger Tobias Burlin.

Idag sköts väderobservationerna av SMHI:s automatiska stationer där en av dessa finns ute på Bjuröklubb.

Man fick allt vara lite morgonpigg, den första avläsningen gjordes klockan sju på morgonen och därefter en ny avläsning var tredje timme.

Frihetsberövade fick sina djur omhändertagna

LÖVÅNGER När paret frihetsberövades togs deras husdjur till en början hand om av en annan person. Nu har däremot husdjuren omhändertagits efter beslut av Länsstyrelsen.