Måndag 1 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

EcoRubs vd Åke Paulsson. Foto: MIKAEL WIKMAN

Tecknar finansieringsavtal

Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en 18-månadersperiod, kan erhålla 20 miljoner kronor och ytterligare 7 miljoner om samtliga medföljande teckningsoptioner utnyttjas.
– Det här innebär att våra planer fortsätter som tidigare. Nu kan vi köpa in fler maskiner och laboratorieutrustning, säger Ecorubs vd Åke Paulsson.

Hökmark · Published okt 16, 2018 at 12:15

Återvinningsbolaget Ecorub har tecknat ett finansieringsavtal med Luxemburg-baserade European High Growth Opportunities Securitization Fund genom deras finansiella rådgivare Alpha Blue Ocean.

EcoRub har tecknat avtalet i syfte att säkerställa sin finansiering med kapital över de närmaste 18 månaderna.

Varvid 10 miljoner kronor ska falla ut inom 12 månader.

– Denna finansiella lösning passar våra aktuella finansiella behov mycket bra. Lösningen är båda kostnadseffektiv och flexibel för bolaget och dess aktieägare. Det ger oss finansiell stabilitet de närmsta 18 månaderna och möjligheten att finansiera färdigställandet av vårt laboratorium och inköp av den produktionsutrustning vi planerat för kommande år, säger Ecorubs vd
Åke Paulsson.

Pierre Vannineuse, vd och grundare av London baserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef för European High Growth Opportunities Securitization Fund, kommenterar:

”Vi är övertygade om att företaget nu har en säkrad finansiering för en längre tid och att företagsledningen nu kan få fokusera på att skapa resultat för företagets mycket lovande utveckling av hybridmaterial bestående av återvunna polymerer som plaster och bilddäcksgummi”, skriver Pierre Vannineuse som är vd och grundare av Londonbaserade Alpha Blue Ocean Investment Group och chef för European High Growth Opportunities Securitization Fund i ett pressmeddelande.

Sedan Ecorub köpte Fazers gamla lokaler i Hökmark har det flyttats in utrustning och färdiställandet av all utrustning fortskrider.

– Nästan allt är på plats och kabeldragningarna är snart klara. Elektrikerna har verkligen fått brottas med de de tjocka kablarna, säger Åke.

Just nu jobbar det fyra personer, inklusive Åke själv, i lokalerna. Åke håller på att rekrytera en säljare och en person som ska jobba i laboratoriet.

– Vi har anställt Mikael Lindström, som tidigare jobbade på Fazer, som teknisk chef.

– Han är en guldgruva. Han kan huset både utan- och innantill. Men jag tror inte vi kommer att anställa någon fler innan årsskiftet. Vi vill ta det lugnt och få saker och ting att fungera innan vi anställer någon fler, menar Paulsson.

EHGO och Alpha Blue Ocean

  • Om European High Growth Opportunities Securitization Fund (EHGO)
     European High Growth Opportunities Securitization Fund SF är ett institutionellt investeringsföretag med säte i Luxemburg som fokuserar på att finansiera innovativa företag i Europa som bedöms vara signifikant undervärderade. Alpha Blue Ocean är exklusiv rådgivare till EHGO. Deras mandat är att investera i innovativa europeiska företag och därigenom stödja deras behov av tillväxtkapital genom att erbjuda ett trovärdigt europeiskt finansieringsalternativ.
  • Om Alpha Blue Ocean Investment Group
    Alpha Blue Ocean, som grundades av Pierre Vannineuse, ansvarar för en familj av investeringar och opererar över en mångfald områden och fokuserar på att finansiera innovativa teknologier, samtidigt som de har en passiv roll i förvaltningen av sina portföljbolag. Alpha Blue Ocean specialiserar sig på att tillhandahålla flexibla och innovativa icke-invasiva lån och equity-finansiering till börsnoterade företag globalt och inom sektorer som hälso- och sjukvård, energi, gruvdrift och teknologi. Alpha Blue Oceans huvudkontor är baserat i London, Storbritannien.
Fler nyheter från mellanbygden

Minskning i inlandet men ökning i Umeå

LÄNET Förra veckan minskade antalet nya fall av covid-19 i framför allt inlandet men även något i Skellefteåområdet – däremot ökade antalet fall i Umeå.
Mellanbygden rekommenderar

Robertsfors kvinnor bara 14 sekunder efter

ROBERTSFORS KOMMUN Löneskillnaden mellan kvinnor och män med likvärdigt arbete är i stort sett noll bland anställda i Robertsfors kommun. Det visar den årliga lönekartläggningen.

Ida Björn ryter till om krisläget

LÄNET Iva-undersköterskan Ida Björn från Nordmaling är frustrerad och arg över att så många fortfarande inte har förstått allvaret med covid-19 viruset. Hon upprörs över att se...

Sara lär ut skrivande

BYGDEÅ För de som drömmer om att skriva genomförs två kurser under våren i Robertsfors. Det är författaren Sara Wikman, Bygdeå, som genomför kurserna.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport