Fredag 22 november 2019

Västerbottens Mellanbygd

Vasst och eggande på slåtterkurs

Nyfiket, frågvist och initierat. Det var vad som präglade den slåtterkurs som genomfördes i Vebomark i söndags. 20 liekvinnor och liemän gick loss på närmaste ängsplätt i vad som kan bli en renässans för det gamla jordbruksredskapet.

VEBOMARK · Published aug 9, 2019 at 12:15

Lien kan ju tyckas tillhöra flydda tider, men att döma av slåtterkursen i Vebomark kan den nog vara på väg tillbaka. Instruktören kunde bland annat glädjas åt att majoriteten av deltagarna var kvinnor.

– På kurserna förr var det aldrig några kvinnor och nästan bara män i åldern 50+. Nu är det väldigt blandat och det ger hopp, säger Lennart Johansson, Klabböle.

Lennart har slagit med lie sedan 6-årsåldern och har även framgångsrikt deltagit i slåttertävlingar med ett dussin segrar – hittills.

Med de mångåriga erfarenheterna kunde Lennart ge många goda råd till de frågvisa kursdeltagarna. Inte minst om hur kroppen ska arbeta i symbios med lien.

– Hela kroppen, främst midjan och benen, ska vara med. Det finns inga bättre gymnastiska övningar och alla muskler ger sig till känna, säger Lennart och betonar hur en snabb och statisk liehantering ofta sätter sig på ryggslutet.

Slåtter är av uppenbara skäl en "materialsport". Det gäller att hitta en lie som passar en själv och sedan hålla eggen vass. Lennart Johansson betonade hur man kan göra riktiga fynd på auktioner, då gamla liar ofta har mycket bättre stål än de moderna.

Det behövs omkring 45-60 minuter med slipstenen för att eggen ska bli riktigt vass.

– Men de som duger till att slipa är tyvärr ett utdöende släkte, konstaterar Lennart.

På frågan om varför man inte bara ska använda en trimmer eller röjsåg ger Johansson svar på tal.

– Lien är ju kulturhistoria. Det är först på senare år man börjat prata om värdet av blomsterängar och att ta vara på dem. På vår gård är det helgerån att gå med röjsåg eller trimmer.

En av de mer långväga gästerna var Caroline Ahlenius från Strycksele. Med en gård med åkrar och betande får och getter är finlir med lien en bra kunskap att besitta.

– Jag har letat efter en sådan här kurs. Tyckte det skulle vara kul att slå precis som farfar och spara lite foder för vintern.

På Carolines gård har åkrarna tidigare slagits av en annan bonde, men nu har de återtagit vissa delar av dessa.

– Så nu får vi se till att de inte växer igen. Kursen visar ju att gräset går av, även om man har lite slö lie och inte perfekt teknik, säger Caroline Ahlenius.

Kursen ingår i Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020, inom projektet Bevara och utveckla ängs- och betesmarker, som bekostas av EU och svenska staten.

Kursen kan onekligen ge lien ett uppsving.

– Det krävs att myndigheter försöker fortsätta utveckla värdet av marker. De är kraftfullt inne på det spåret just nu, men det gäller att fortsätta stimulera de som jobbar med det här, avslutar Lennart Johansson, allt medan lieadepterna fortsätter öva i bakgrunden.

Ingen fulgran i Lövånger i år, men kan bli comeback

LÖVÅNGER 2017 började det med en vacker gran som senare fick en del ”stryk” på vägen till Lövångers centrum och som senare väckte stor uppmärksamhet för att den var ovanligt ful....

Kassagirot med fullservice nu på plats i Lövånger

LÖVÅNGER Förra året gick Riksbanken ut och förutspådde ett kontantlöst samhälle till 2030-talet. Men fram tills dess används fortfarande kontanter, om än i allt mindre...

Vill locka fler unga till jakten

LÖVÅNGER Förra veckan hölls en prova på dag för framtida tillika potentiella unga jägare i skogen. Syftet är att ge en inblick i jakten för ungdomar inför en kommande kurs där de...

Torbjörn Vallgren årets ungdomsledare

VEBOMARK Torbjörn Vallgren i Vebomarks IF har utsetts till årets ungdomsledare inom fotbollen. Utöver äran innebär det även ett stipendium på 15 000 kronor.