Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

200 år historia i Bureås arkiv

Bure aktiebolag har en lika lång som intressant historia, som startade redan 1796. Många ägare till företaget har passerat revy, innan MoDo tog över bolaget 1965. År 1972 lades sågen ner och tjugo år senare var det massafabrikens tur att gå i graven.

Bureå · Published aug 1, 2018 at 17:09

Hela denna 200 år gamla industriepok finns i dag väl bevarad hos Bure Arkiv, ett arbetslivsmuseum i det välbevarade kontorshuset från 1952.

– Då var det högkonjunktur och man tjänade bra med pengar och kunde satsa ordentligt, berättar Rolf Granstrand, ordförande i stiftelsen Bure Arkiv.

– Huset ritades av Birger Dahlberg, en känd arkitekt från Skellefteå, och du kan se de påkostade materialvalen, fortsätter Rolf, det är marmor, järnssmide och vackra takmålningar.

Besökarna kan titta runt i huset, se de välordnade utställningarna, lyssna på föreläsningar och gå med i guidningar. Man tar även emot besöksgrupper som skolklasser eller pensionärsföreningar på andra tider efter bokning.

– Jag var 16 år gammal när jag började arbeta här 1948, berättar Egil Sundman, hedersledamot i stiftelsen Bure Arkiv, och den som för dagen skall föreläsa om den norska epoken i Bure AB:s historia.

1912 köptes hela aktiestocken av de båda norska bröderna Hans och Peter Krogh, och epoken varade till 1920 då bolaget ombildades.

– Trots omfattande forskning är det ingen som riktigt vet hur och varför de norska bröderna Krogh blev intresserade av företaget, berättar Egil, men de gjorde hursomhelst en bra affär!

Jag var 16 år gammal när jag började arbeta här 1948.

Bure arkiv

Bure Arkiv är ett arbetslivsmuseum som ligger i Bureå, två mil söder om Skellefteå. Basutställningen berättar om ortens sågverks- och massaindustri.

Sågen startade på 1700-talet, och den sista verksamheten lades ner 1992. I museet finns också en utställning med gamla kontorsmaskiner och 2017 invigdes en ny specialutställning om Bure Aktiebolags sågar genom tiderna.