Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Älgjakten som vanligt i länet

Snörik vinter och het sommar har vållat osäkerhet om hur älgstammen mår inför höstens jakt.
Jägarförbundet utesluter inte att jakten måste avbrytas i förtid på vissa håll i Norrland.
– Det är ingen fråga som vi har på bordet i dagsläget, säger Lars Dahlberg, vilthandläggare vid länsstyrelsen.

Länet · Published sep 6, 2018 at 08:30

Älgjakten i Västerbottens län inleddes den 3 september, och jägarna får skjuta nästan 15 000 djur, och i hela landet cirka 90 000 älgar.

Inför årets älgjakt har de extrema vinter- och sommarvädret vållat osäkerhet om hur älgstammen i landet, och även i länet, mår.

– Det har varit en vinter med mycket snö och en väldigt varm och torr sommar. Det kan ju ha haft konsekvenser med dåligt näringsvärde i grönbetet, säger Lars Dahlberg.

Svenska Jägareförbundet utesluter inte att det kan bli aktuellt att minska avskjutningen, och därmed avbryta jakten i förtid på vissa håll i de fyra Norrlandslänen.

Lars Dahlberg betonar att det för Västerbottens del är för tidigt för att redan nu börja fundera på sådana förändringar i älgjakten.

– Det är ingen fråga som vi har på bordet i dagsläget. Vi har sagt att vi jagar enligt de planmål som vi har beslutat om, och sedan får vi se hur jakten går och om vi ska vidta några slags åtgärder.

Dahlberg påpekar att man också måste invänta de "älgobs", älgobservationer, som jaktlagen rapporterar in till Jägareförbundet de sju första jaktdagarna. Uppgifter över bland annat antalet tjurar, och kalvar i förhållande till hondjur är ett viktigt instrument för att följa upp älgstammens utveckling.

Älgobsernationerna görs på frivillig basis, men inför årets jakt har Jägareförbundet uppmanat jaktlagen att inte missa att rapportera hur många älgar de sett.

Observationerna utgör underlag för kommande års planering, men kan också ligga till grund för beslut om den fortsatta jakten i höst.

– Älgobsen är ett slags kvalitetsmått, säger Lars Dahlberg som menar att ändringar i jakten har diskuterats mer i andra län.

– Baserat på de underlag som kommer in, så kanske man sänker avskjutningsmålen i vissa älgskötselområden. Då blir ju konsekvensen också att det tar kortare tid att fylla målen.

Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Västerbotten, påpekar också att det är för tidigt att uttala sig om älgstammens hälsotillstånd i nuläget.

– Vi måste först få in mer observationer för att det ska vara statistiskt säkerställt, och kunna säga något om någon tendens.

Går det att säga något generellt om hur älgarna mår i länet inför jakten?

– Vi vet inte hur vädret har påverkat, men däremot vet vi att det kan påverka speciellt under en kall vinter och varm och torr sommar. Det gillar inte älgarna.

Finns det någon anledning att avbryta älgjakten i förtid i länet?

– Några sådana indikationer finns inte nu, så vi agerar inte på något sätt. Utan vi måste veta vad som har hänt, innan vi bromsar eller inte bromsar, säger Nyman.

Han säger att jaktlagen är bra på att rapportera älgobsen. Jägareförbundet har i år särskilt betonat att jägarna ska iaktta kalvvikten.

– Vi vill att man väger kalvar som man skjuter. Det är jättebra kunskap inför framtida förvaltning.

Över 14 000 älgar får skjutas i länet

  • I Västerbottens län får 14 590 älgar, vuxna och kalvar, fällas i årets älgjakt. I hela landet handlar det om cirka 90 000 älgar.
  • I länet är jakten i licensområden och älgskötselområden tillåten mellan den 3 och 25 september, samt 8 oktober-31 januari 2019.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...