Lördag 20 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Annorlunda profil för ny Bygdeåpräst

Bygdeå församling har anställt en präst med diakonal inriktning, en ovanlig yrkesprofil. – Varje präst bör ha en diakonal blick, säger Karin Vigren, och hänvisar till att diakoni är en av församlingens fyra grundläggande uppgifter.

BYGDEÅ · Published aug 26, 2018 at 08:30
I svenska kyrkan är diakonerna dess socialarbetare och stöttar medmänniskan i livets olika skeenden. I Bygdeå församling arbetar två diakoniassistenter.
– Men det är tyvärr väldigt svårt att rekrytera diakoner, fastslår Sören Olsson, kyrkoherde i Bygdeå.
Bristen på diakoner bidrog till att kyrkorådet började tänka i andra banor.
– Vi vill ha en medveten strategi för hur man arbetar med frågor som rör människor i sköra situationer, i sorg och med ensamma äldre, säger Sören Olsson.
Valet föll på Karin Vigren, präst i Nordmaling, en tjänst som hon är tjänstledig ifrån. Hon är nu anställd i Bygdeå som präst med diakonal inriktning – en hittills ovanlig yrkesprofil i kyrkan.
– Kanske bidrar situationen i samhället idag där vi ser hur resurser saknas i skola, vård och omsorg, och att kyrkan ser ett utökat behov att finnas med som resurs och aktör.
Karin Vigren har en bakgrund som bland annat akutsjuksköterska, vårdlärare och hon har en magisterexamen i omvårdnad.
Hon kommer att utveckla och delta på olika nivåer i församlingens fortsatta diakonala arbete, bland annat på äldreboenden, vid enskilda samtal och möten. Vigren sonderar också möjligheten för kyrkan att finnas med som resurs i skolan.
Hon anser att varje präst bör ha en diakonal blick.
– Det förhållningssättet innefattar hela livsspannet från dopet till när jag som präst möter anhöriga inför en begravning och livet ska lämnas åter till Gud.

Nya översiktsplanen klar

Robertsfors På senaste kommunfullmäktige klubbades den nya översiktsplanen för Robertsfors kommun med en vision och riktning fram till 2030. Målet är en hållbar kommun med 7500...