Lördag 29 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Återvinner metall från kremerade

Länet/Robertsfors. Varje år efterlämnas flera hundra kilo metalldelar från krematoriet på Norra kyrkogården i Umeå.
Tidigare har all metall från de kremerade grävts ned på kyrkogården. Nu återvinns metallen, som från Umeåkrematoriet genererade ett värde av 843 000 kronor de senaste två åren.

LÄNET. · Published sep 3, 2019 at 07:15

I krematoriet på Norra kyrkogården i Umeå kremerades 950 personer under 2018. Umeåkrematoriet tar emot avlidna från Umeå med kranskommuner i söder till Stensele i norr.

Efteråt sorterar personalen ut metallföremål som inte har förbränts vid kremeringen.

Det handlar om delar från kistor, som till exempel skruvar, beslag, gångjärn och lås. Andra metalldelar som tas tillvara utgörs av implantat och proteser av olika slag, som knä- och höftleder av det värdefulla grundämnet titan.

– Tidigare grävde vi ned metalldelarna på anonyma platser på kyrkogården. Detta pågick ju sedan krematoriet byggdes på 50-talet, säger Anna-Karin Danielsson, kyrkogårdsföreståndare och ansvarig för krematoriet i Umeå.

I hela riket handlade det om cirka 22 ton metallrester från nästan 70 000 döda som varje år togs om hand och grävdes ned. Vanligtvis i botten på nygrävda gravar, eller för ändamålet speciella områden på kyrkogården.

– Vi hade ju inget val för vi fick inte göra på annorlunda vis. Det kändes inte bra, som ett slöseri. Men det var det etiskt bästa vi kunde göra i det läget, säger Anna-Karin Danielsson.

Men den 1 juli 2016 ändrades begravningslagen som gör det möjligt att skilja metalldelar från askan för återvinning.

– Det känns jättebra. Jag är väldigt förvånad över värdet av det som går till Allmänna arvsfonden. Det är stora summor. Sedan får man hoppas att det används till vettiga saker, men de har ett bra tänk.

Under 2017 och 2018 återvanns från krematoriet på Norra kyrkogården cirka 500 kilo metalldelar till ett värde av 843 000 kronor. Hittills i år har det skickats 200 kilo till återvinning.

För andra halvåret 2016 och 2017 gick 68 miljoner från metallåtervinningen till Allmänna arvsfonden. Motsvarande siffra 2018 var nästan 57 miljoner kronor.

Så många kremeras varje år

  • I krematoriet i Umeå kremerades 950 personer under 2018. Antalet kremerade har vuxit med cirka tio procent per år de senaste åren.
  • I Umeåkrematoriet kremeras avlidna från flera kommuner i länet däribland från Robertsfors kommun. Det finns även ett krematorium finns i Skellefteå.
  • I vissa storstäder i Sverige kremeras 90 procent av de avlidna. I landet som helhet är motsvarande siffra cirka 80 procent.
  • För 2018 gick nästan 57 miljoner kronor från krematoriernas återvinning till Allmänna Arvsfondens utvecklingsprojekt.

Hon vill varna för ’bilfälla’

YTTERBYN Monica Ahlberg hade i december en obehaglig upplevelse där en bil först försökte stoppa henne och sedan förföljde henne när hon körde förbi. Nu vill hon varna andra och...

Brinner för att fylla ödehus

MJÖDTJÄRNLIDEN Liza Gryning hittade paradiset när hon för tre år sedan flyttade från södra Sverige till Mjödtjärnliden utanför Bygdsiljum. Svårigheten att hitta någonstans att bo...

Här planeras framtidens Robertsfors

Robertsfors Robertsfors har seglat upp som en attraktiv bostadsort. Bostadsbyggande planeras i Bygdeå, Ånäset och tätorten. Nortvolts etablering i Skellefteå, breddningen av E4...