Måndag 18 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Årets Lantbruksbarometer visar att det går bättre och bättre för lantbruksföretagen i Västerbotten, för tredje året i rad. Foto: PETER KÄRR

Bättre för mjölkföretagen

För tredje året i rad ligger lantbruksföretagen i Västerbotten i framkant i landet när det gäller planer på att öka direktkontakten med konsumenterna genom förädling eller direktförsäljning. Det framgår av årets Lantbruksbarometer.

MELLANBYGDEN · Published jun 25, 2018 at 07:15

Generellt visar barometern att mjölkföretagen tillsammans med nötkötts- och grisköttsproducenterna upplever en positiv lönsamhet till skillnad från växtodlarna.

Sett till ålder är det lantbrukare upp till 30 år som upplever bäst lönsamhet och den grupp som tror på fortsatt god lönsamhet våren 2019.

Drygt 8 av 10 lantbrukare planerar för att öka lönsamheten.

För första gången på flera år finns det mer än en region där fler lantbrukare anser att de har god lönsamhet jämfört med de som anser att den är dålig.

Näst högst är lönsamhetsindex i region 7, de tre nordligaste länen: Jämtland, Norr- och Västerbotten.

32 procent av lantbrukarna i region 7 anger att de kommer att öka sin mjölkproduktion, vilket ska jämföras med fjolårets siffra 19 procent.

På frågan om lantbrukarna planerar att göra väsentliga investeringar de kommande 12 månaderna svarar 23 procent att de kommer att investera i maskiner, vilket ska jämföras med 17 procent för samma område ifjol.

Den upplevda lönsamheten inom lantbruket har förbättrats jämfört med samma mätning i fjol. Lönsamheten har gått från minus 8 ifjol till plus 14 i årets mätning i region 7.

Det är också i den region som flest lantbrukare, för tredje året i rad, planerar att öka direktkontakten med konsumenterna genom förädling eller direktförsäljning, 7 procent.

Generellt i landet är det 46 procent av lantbrukarna som planerar någon investering det kommande året, vilket ska jämföras med fjolårets siffra som låg på 37 procent.

Intresset för att investera i mer mark är störst bland företag som omsätter över tio miljoner kronor och bland lantbrukare 41-50 år.

Utlåningen till det svenska lantbruket uppgick vid årsskiftet 2017/2018 till 323 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med föregående år.

Ökningen är den procentuellt sett lägsta under de senaste tio åren.

Nyutlåningen till lantbruket ökade med 12,4 miljarder kronor under 2017 och sedan 2008 har den ökat med 137 miljarder kronor.

Majoriteten av de som svarat att de minskat sin amortering eller begärt amorteringsfrihet finns i åldersspannet 31–40 år.

32 procent kommer att öka sin mjölkproduktion.

Lantbruksbarometern

Är en årlig rapport som visar lantbrukarnas uppfattning om det aktuella läget inom lantbruket. Barometern har utkommit sedan 1987. Sifo intervjuar på uppdrag av LRF Konsult, Swedbank och Sparbankerna under januari månad 1 000 lantbrukare, under september ifjol intervjuades 500 lantbrukare.

Lantbruksbarometern.

70-tal djur brann inne i Ytterbyn

Ytterbyn Under natten mot i dag började en ladugård i Ytterbyn utanför Lövånger brinna och ett 70-tal kalvdjur brann inne. När räddningstjänsten kom till platsen var ladan redan övertänd,...

Nekades byta till plåttak

Robertsfors Anders Persson ville byta taktäckning på sin 60-talsvilla från lertegel till ett plåttak. Kommunen avslog dock hans bygglovsansökan med hänvisning till att huset...

Hundraåriga björkar kan avverkas – hotar att falla

Ånäset Gamla tingshuset är omgivet av björkar som är över hundra år gamla. Nu vill stiftelsen som bevarar tingshuset avverka flera av träden. Stiftelsen pekar på risken att de...

Entreprenörsparet: ”Förlora inte riktigt vår grej”

LÖVÅNGER Paret Celina och Emelie Ahlback har varit framgångsrika chefer i restaurangbranschen i tio års tid, men behövde en ny utmaning. Nu går de i skytteltrafik mellan...