Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Byggde sin egen bro

Bron över bäcken i Bäck, Bygdeå, hade tjänat ut men kommunen ville inte skjuta till några pengar. Då byggde byborna en egen bro. Invigningen skedde på Valborgsmässoafton.

BÄCK · Published maj 9, 2019 at 12:15

Då vägtrumman under bron rostat upp var bron på vägen vid E4:s norra infart till Bäck tvungen att stängas. Bron var sedan stängd i 1,5 år vilket var ett bekymmer på många sätt.

– För byborna är den jätteviktig. För det första har vi en busshållplats vid E4 där. Sen visar GPS:en den vägen och ingen annan väg. Vi hade en stor olycka en gång då ambulansen stod och visste inte vart de skulle ta vägen. Då var bron avstängd och det känns ju hemskt, säger Kennet Frohm, Bäck.

Posten har fått köra omvägar och även skoltaxin till byn med 28 hushåll.

Byn sökte bidrag från Robertsfors kommun till en ny bro men fick inga pengar med hänvisning till regler för enskilda vägar. Då gick en mängd aktörer in med sponsring för att få till en bro. Bönder från grannbyn, som bron är mycket viktig för, har bidragit, byakassan är tömd, bybor har varit med och betalat.

– Alla har bidragit, säger Folke Nilsson, även han Bäckbo.

– Det största jobbet har Åke (mer känd som Åke Sprängare) och Ulrika Gustafsson gjort. Vi kallar de inte sprängare längre utan bronbyggare, säger Kennet Frohm.

Bron var klar i höstas men invigningen skedde först på Vallborgsmässoafton.

– Det är som en befrielse att den är öppen. För hela byn, säger Kennet Frohm.

För byborna är den jätteviktig

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Flarkenbonde ny i styrelse

Flarken John Baars, mjölkbonde i Flarken, är invald i Norrmejeriers styrelse. John Baars har tidigare erfarenhet från lantbrukssektorn i Nederländerna och flyttade för tre år...

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...