Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Älgjakten i länet har fortskridit precis som vanligt. Farhågor om att jakten måste avbrytas kom på skam. Det extrema vädret verkar dock ha påverkat älgstammen i länet, enligt Jägareförbundet. Foto: KRISTINA SANDIN

Drygt 9 000 älgar har skjutits

Drygt 9 000 av 14 590 älgar som får fällas i Västerbotten har hittills skjutits under årets älgjakt.
Farhågor om att jakten skulle tvingas upphöra i länet i förtid kom på skam.
– Jakten har fortskridit precis som vanligt, säger Lars Dahlberg, vilthandläggare vid länsstyrelsen.

Länet · Published okt 24, 2018 at 12:15

Inför älgjakten i länet rådde osäkerhet om en snörik vinter och varm sommar hade påverkat stammen. Det fanns farhågor om att jakten måste avbrytas i förtid.

Älgjakten i Västerbotten pågår 3-25 september, samt 8 oktober-31 januari 2019. I länet får 14 590 älgar fällas.

Fanns diskussioner om att sluta jaga i förtid?

– Nej, den diskussionen har aldrig varit i Västerbotten, säger Lars Dahlberg.

Enligt Jimmy Nyman, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet i Västerbotten, verkar dock de extrema väderförhållandena ha påverkat älgarna. Han hänvisar till "älgobsen", älgobservationer som jägare rapporterar in till förbundet.

– Man har sett både färre älgar och kalvar per vuxet hondjur. Inga katastrofalt låga nivåer, men lokala variationer förekommer.

Kalvarna som skjutits i länet väger också i genomsnitt 4-7 kilo mindre än medeltalet.

– Kalvvikten är också ett mått på hur det står till i älgstammen, säger Nyman.

Han påpekar att kalvar som väger mindre kan få konsekvenser i framtiden.

– Forskningen har sett att en kalv med lägre vikt och sämre utgångsläge hinner inte riktigt ikapp och förblir små hela livet. Sådana kalvar kan ha svårare att klara vintern, och kanske dör.

Många unga älgar med låg kroppsvikt och mindre horn kan också påverka reproduktionen.

– Ja, eftersom älgkorna gärna vill ha en större älg med finare horn. Finns det bara unga älgar kan honorna vänta med att reproducera sig några veckor, och i sin tur föda mindre kalvar.

Enligt databasen algdata.se har 9 132 av 14 590 älgar som får fällas i länet hittills skjutits under årets älgjakt, varav 6 103 vuxna djur och 3 029 kalvar (22 oktober). Fyllnadsgraden är 63 procent.

– Det är på flera håll en eftersläpning i rapporteringen, så det har säkert fällts mer än så, säger Lars Dahlberg.

Nordöstra älgförvaltningsområdet (Skellefteå, Norsjö och Robertsfors) har störst tilldelning av fem förvaltningsområden på 4 024 älgar. Här har skjutits 2 701 djur till den 22 oktober.

Om man däremot begränsar sig till vecka 42 i år fram till den 21 oktober har 9 126 älgar fällts i länet, vilket är 63 procents måluppfyllelse. Att jämföras med samma tid i fjol då 10 433 älgar skjutits, en uppfyllelse på 68 procent.

– Vi ligger lite lägre i är. Det kan bero på flera faktorer. Vissa älgar kan ha vandrat runt extra i år till vattenrika områden, då finns de inte där man brukar finna dem, säger Jimmy Nyman.

– Men det kan också finna färra älgar i år på grund av den extrema vintern och sommaren som varit.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...