Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

"Svensk matproduktion är i väldsklass, den producerar hälsosamma och hållbara produkter" säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Foto: ARKIV

"En positiv trend som vi ska bygga vidare på"

För ett år sedan antogs Sveriges första livsmedelsstrategi i en överenskommelse mellan sju riksdagspartier. En livsmedelsstrategi för jobb och hållbar tillväxt i hela landet, heter den. Målet är att öka svensk livsmedelsproduktion.

Mellanbygden · Published jul 8, 2018 at 07:15

I dag är varannan tugga mat i Sverige importerad. Något som den nationella livsmdelsstrategin har till syfte att förändra.

Strategin går ut på att öka den inhemska matproduktionen genom att skapa långsiktiga förutsättningar för hela livsmedelskedjan samt stärka konkurrenskraften.

Ett 40-tal satsningar ingår fram till år 2020.

Nu tas nästa steg genom att regeringen ger Tillväxtverket och Jordbruksverket i uppdrag att ta fram förslag på konkreta satsningar och en handlingsplan för att förbättra livsmedelsstrategins långsiktiga verkan.

Arbetet ska ske i samarbete med Livsmedelsverket, Sveriges lantbruksuniversitet, forskningsmyndigheterna Formas och Vinnova, samt i dialog med näringsliv och livsmedelskedjans aktörer.

– Svensk matproduktion är i väldsklass, den producerar hälsosamma och hållbara produkter, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Han poängterar att fler lantbrukare upplever lönsamhet i år jämfört med tidigare, enligt lantbruksbarometern.

– Det är goda nyheter och visar att vi är på rätt väg. Det är en positiv trend som vi ska bygga vidare på, och det gör vi i och med detta uppdrag, säger landsbygdsministern.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...