Torsdag 25 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Foto: PRESSBILD

"Ett steg bakåt för landsbygden"

Igår meddelade Arbetsförmedlingen att de ska stänga 132 kontor i hela landet. 10 av 15 kommuner i Västerbotten förlorar därmed sin förmedling.
– Vi ser detta som ett stort steg bakåt för möjligheten att hela Sverige ska kunna leva, kommenterar riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Länet · Published mar 29, 2019 at 14:26

För två år sedan presenterades den parlamentariska Landsbygdskommitténs slutbetänkande, som samtliga riksdagspartier ställde sig bakom. Där fastslås att staten behöver få en ökad närvaro i Sveriges landsbygdskommuner.

Arbetsförmedlingens aviserade kontorsneddragningar "går tvärs emot partiernas uttalade intention", menar riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

– Att i ett svep slå ut alla dessa arbetstillfällen och tillgång till viktig service kommer att skada mindre orter, både rent ekonomiskt och moraliskt, då alldeles för många redan tröttnat på att se servicen försvinna från sina bygder, säger Åse Classon, som är en av Hela Sverige ska levas två ordföranden.

Att placera Arbetsförmedlingens funktioner i fler servicekontor är otillräckligt då servicekontoren inte får handlägga eller ta beslut i frågor som rör de arbetssökande, är ett annat kritiskt argument.

Att privata aktörer om några år kommer att starta upp arbetsförmedlingar i kommuner med stor lands- och glesbygd är heller ingenting som kan tas för givet, menar Hela Sverige ska leva.

– De senaste åren har vi märkt att intresset för att hålla ihop landet och stärka landsbygderna har ökat bland politiker på både riksnivå och lokal nivå och vi har sett med optimism på utvecklingen. Detta riskerar att minska många landsbygdsbors tilltro till politiken och riskerar att öka känslan av utanförskap som existerar på många mindre orter ordentligt, säger Staffan Nilsson, Hela Sverige ska levas andra ordförande.

– För att mindre orter ska bli möjliga och attraktiva att bo i krävs närvaro av både statlig och kommersiell service. Staten måste finnas till för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort, menar Classon och Nilsson. 

Staten måste finnas till för alla Sveriges invånare, oavsett bostadsort.

Hela Sverige ska leva

  • Hela Sverige ska leva är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell riksorganisation som arbetar för landsbygdsutveckling och lokal utveckling med syfte att bidra till ”socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling i hela landet”.
  • Organisationens syfte är att ”ge allmännytta genom att verka för goda villkor i hela landet, en god landsbygdsutveckling och en god balans mellan stad och land”.
  • Organisationen bildades 1989, efter en kampanj med samma namn, och har cirka 5 000 lokala utvecklingsgrupper anslutna via 24 länsbygderåd. Därutöver finns ett 50-tal stöttande medlemsorganisationer.
  • Källa: Helasverige.se

Fortsätter imponera i luftpistolskyttet

ÅNÄSET Emanuel Löfgren, Nysätra pistolklubb, fortsätter att imponera i luftpistolskyttet. Nyligen kom 14-åringen tvåa i Junior-SM bland betydligt äldre skyttar.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...