Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Får riva bäverdamm igen

Bävrar orsakat stora problem i Norsbäcken som rinner ut ur Djäknebodasjön. Nu får en sökande tillstånd att riva ännu en damm.

Djäkneboda · Published nov 19, 2018 at 11:15

Tidigare i år gavs tillstånd för att riva en damm i Norsbäcken, vilket också gjordes. Men bävrarna har lyckats bygga en ny damm cirka fem meter nedströms den damm som revs tidigare.

I den tidigare ansökan anfördes att bäverdammen håller tillbaka vattnet från Djäknebodasjön och orsakar högt vattenstånd i Norsbäcken, vilket orsakar avrinningsproblem för kringliggande åkermark. Nedströms dammen är bäcken i det närmaste helt torr.

Sökanden framhåller att jakt har bedrivits men utan några fällda djur. Jakten skulle tas upp igen i slutet på oktober.

Bäverproblematiken har pågått till och från under de senaste fyra åren då bäverdammar rivits och jakt efter bäver bedrivits.

Mot bakgrund av den beskrivning som gjorts i ansökan samt bifogade bilder bedömer Länsstyrelsen att skälen som angetts är tillräckliga för att medge tillstånd att riva dammen. Rivningen skulle ske senast den 12 november.

Bäverdamm får rivas

Dammbyggnad, men däremot inte bäverns boplats, får enligt gällande bestämmelser rivas utan tillstånd under tiden den 1 maj - den 31 augusti. Rivning av bäverdamm är jakt. Jakt får bedrivas av den som har jakträtt på aktuell fastighet. Rivningen får inte genomföras utan jakträttshavarens godkännande. En alternativ åtgärd till att riva en bäverdamm kan vara att lägga in ett rör genom dammen och på detta sätt reglera vattennivån och vattenflödet.

Foto: PIXABAY

4

år har bäverproblematiken pågått

Skänker priset vidare till Futebol dá força

BYGDSILJUM I somras vann Martinsons Skogsnolias jämställdhetspris på 20 000 kronor. Pengarna kommer nu att skänkas vidare till organisationen Futebol dá força som utbildar...

Lumpargäng från 60-talet träffas ännu

LÖVÅNGER/ÅNÄSET Ett lumpargäng som gjorde sin värnplikt vid P5 Pansarregemente i Boden och muckade 1962 har sedan 80-talet fortsatt att träffa varandra och hållit gemenskapen vid...

Lyckat för besökscentret

BURTRÄSK Öppethållandet på Västerbottensost besökscenter utökades med cirka fem veckor denna sommar. Nu har domen kommit i form av färsk statistik efter säsongsavslutningen den 1...

Snart bakas nytt bröd i bagarstugan i Burträsk

BURTRÄSK Bagarstugan i Burträsk skall rustas upp. Arbetet kommer att pågå från den 4 november till den 1 mars 2020. Under denna tid är bagarstugan stängd för bakning.