Måndag 17 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Får riva bäverdamm igen

Bävrar orsakat stora problem i Norsbäcken som rinner ut ur Djäknebodasjön. Nu får en sökande tillstånd att riva ännu en damm.

Djäkneboda · Published nov 19, 2018 at 11:15

Tidigare i år gavs tillstånd för att riva en damm i Norsbäcken, vilket också gjordes. Men bävrarna har lyckats bygga en ny damm cirka fem meter nedströms den damm som revs tidigare.

I den tidigare ansökan anfördes att bäverdammen håller tillbaka vattnet från Djäknebodasjön och orsakar högt vattenstånd i Norsbäcken, vilket orsakar avrinningsproblem för kringliggande åkermark. Nedströms dammen är bäcken i det närmaste helt torr.

Sökanden framhåller att jakt har bedrivits men utan några fällda djur. Jakten skulle tas upp igen i slutet på oktober.

Bäverproblematiken har pågått till och från under de senaste fyra åren då bäverdammar rivits och jakt efter bäver bedrivits.

Mot bakgrund av den beskrivning som gjorts i ansökan samt bifogade bilder bedömer Länsstyrelsen att skälen som angetts är tillräckliga för att medge tillstånd att riva dammen. Rivningen skulle ske senast den 12 november.

Bäverdamm får rivas

Dammbyggnad, men däremot inte bäverns boplats, får enligt gällande bestämmelser rivas utan tillstånd under tiden den 1 maj - den 31 augusti. Rivning av bäverdamm är jakt. Jakt får bedrivas av den som har jakträtt på aktuell fastighet. Rivningen får inte genomföras utan jakträttshavarens godkännande. En alternativ åtgärd till att riva en bäverdamm kan vara att lägga in ett rör genom dammen och på detta sätt reglera vattennivån och vattenflödet.

Foto: PIXABAY

4

år har bäverproblematiken pågått

"Mest sjunger jag utanför duschen"

Lövsele Betty Persson, 12 år, från Lövsele, sjunger med glimten i ögat och har ett stort musikintresse.

Stal el från hyresvärden – dömdes av Umeå tingsrätt

Robertsfors Mannen som är bosatt i Robertsfors kommun kopplade olovligen in sig på elnätet för att få ström till sin dator i lägenheten. Nu har han dömts till dagsböter för...

Mellanbygdens speltest

TEST I många familjer är jul lika med sällskapsspel. För de som tröttnat på samma gamla Monopol och Fia med knuff har Mellanbygden testat några nya brädspel.

Invandrarkvinnor lär sig att simma i Lövånger

Lövånger Invandrarkvinnor i Lövånger har under hösten fått chansen att lära sig simma. En del av deltagarna har aldrig varit i en simbassäng tidigare. – Den finaste och...