Lördag 7 december 2019

Västerbottens Mellanbygd

Får riva bäverdamm igen

Bävrar orsakat stora problem i Norsbäcken som rinner ut ur Djäknebodasjön. Nu får en sökande tillstånd att riva ännu en damm.

Djäkneboda · Published nov 19, 2018 at 11:15

Tidigare i år gavs tillstånd för att riva en damm i Norsbäcken, vilket också gjordes. Men bävrarna har lyckats bygga en ny damm cirka fem meter nedströms den damm som revs tidigare.

I den tidigare ansökan anfördes att bäverdammen håller tillbaka vattnet från Djäknebodasjön och orsakar högt vattenstånd i Norsbäcken, vilket orsakar avrinningsproblem för kringliggande åkermark. Nedströms dammen är bäcken i det närmaste helt torr.

Sökanden framhåller att jakt har bedrivits men utan några fällda djur. Jakten skulle tas upp igen i slutet på oktober.

Bäverproblematiken har pågått till och från under de senaste fyra åren då bäverdammar rivits och jakt efter bäver bedrivits.

Mot bakgrund av den beskrivning som gjorts i ansökan samt bifogade bilder bedömer Länsstyrelsen att skälen som angetts är tillräckliga för att medge tillstånd att riva dammen. Rivningen skulle ske senast den 12 november.

Bäverdamm får rivas

Dammbyggnad, men däremot inte bäverns boplats, får enligt gällande bestämmelser rivas utan tillstånd under tiden den 1 maj - den 31 augusti. Rivning av bäverdamm är jakt. Jakt får bedrivas av den som har jakträtt på aktuell fastighet. Rivningen får inte genomföras utan jakträttshavarens godkännande. En alternativ åtgärd till att riva en bäverdamm kan vara att lägga in ett rör genom dammen och på detta sätt reglera vattennivån och vattenflödet.

Foto: PIXABAY

4

år har bäverproblematiken pågått

Tunga droger hittades i Lövånger

LÖVÅNGER Polisen fick dubbel utdelning vid tillslag på två olika ställen i Lövånger i slutet av oktober månad. Efter spaning på ett par som misstänktes hantera kilovis med...

Anna starkt nyförvärv för berättarkursen

BURTRÄSK Det blir en andra upplaga av berättarkursen på Edelviks folkhögskola, där deltagarna får utveckla sitt västerbottniska berättande. Nu är det också klart med ett starkt...

Skyddsombud anmäler hemtjänsten

ROBERTSFORS Ett flertal skyddsombud på hemtjänsten i Robertsfors menar att medarbetarna tvingas sätta sig i kalla bilar. Ombuden vill att alla motorvärmare med timers ska bytas...

Reflexer gör skillnad

MELLANBYGDEN Under vintermånaderna blir det mörkt tidigt och vi rör oss ständigt i detta mörker i trafiken, vare sig vi går eller cyklar till och från skolor eller arbete. Med...

Skallades hårt på julfest

MELLANBYGDEN Vid en fest på julafton förra året i Mellanbygdens spridningsområde skallades en man på näsan så kraftigt att han svimmade och fick problem med smärta långt efter...