Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Det långsiktiga målet är att antalet älgar i Västerbotten ska ligga på ungefär 21 000 istället för dagens 28 000. Foto: ARKIV/MARIA BOSTRÖM

Färre älgar får skjutas i Västerbotten

Årets tilldelning av älgar inför älgjakten är klar och antalet i länet är något lägre än förra året men tanken är fortfarande att stammen ska minska.– Om vi inte når årets mål så blir det kämpigare och kämpigare att uppfylla målen, säger Erik Lindberg på naturvårdsenheten.

MELLANBYGDEN · Published jun 28, 2018 at 07:15

Totalt är det 15 498 älgar som delats ut för jakt i Västerbotten. I mellanbygen är älgtilldelningen förhållandevis hög, framför allt i trakten kring Burträsk och Bygdsiljum.

– Kustområdet har mest älg och ska det också skjutas mest älg men även i mellanområdet och fjällområdet så ska det skjutas ganska mycket, förklarar Erik Lindberg.

Siffran är något högre än det utsatta målet på 14 590 skjutna älgar men länsstyrelsen vet av erfarenhet att ha viss marginal.

Årets antal är ungefär fem procent lägre än förra årets – som dock inte uppfylldes.

– Förra året var målet ungefär 15 300 älgar och det sköts drygt 13 000, säger Erik Lindberg.

Tanken är fortfarande att minska antalet älgar i länet.

– Vårt mål på lång sikt är att ha ungefär 21 000 älgar vintertid, alltså efter jakten. Då tror vi att det kan vara en bra balans mellan älgar och bete och att vi kan hålla skadorna på en acceptabel nivå, säger Erik Lindberg och tillägger:

– Vi når inte det målet i år men förhoppningsvis kommer vi ett steg närmare.
Både representanter för markägare och jägare säger sig vara ganska nöjda med årets tilldelning.

– Men det är en stor utmaning med många älgar som ska skjutas, säger Lars Johansson, distrikschef på Holmen skog.

På jägarsidan finns det en del utmaningar med att nå målet, bland annat att långt ifrån alla jägare jagar under hela jakten.

– Ett problem är ju att jägarna ofta är få ortsbor och många tillresta som kanske har ledigt en vecka eller så. Om målen inte nås första veckan så är det få kvar som ska göra det, säger K G Abramsson, ordförande i Jägareförbundet Västerbotten.
 

Förra året var målet ungefär 15 300 älgar och det sköts drygt 13 000.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...