Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Färre tjänstemän arbetar över – men mer

Andelen tjänstemän som arbetar övertid i Västerbotten är tillsammans med Skåne den lägsta i hela landet – men mängden övertid per vecka är tvärtom högre än genomsnittet. – Det är ohållbart. Vi behöver få till en bättre balans mellan krav och resurser på våra arbetsplatser, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Mellanbygden · Published jun 13, 2018 at 07:15

Det är fackförbundet Unionen som genom Statistiska Centralbyrån (SCB) har tagit fram siffrorna på tjänstemäns övertid och de tycker att siffrorna är oroande.

– Tjänstemännen är pressade och övertiden är ett tydligt tecken på att arbetsbördan är för stor. Vi hinner helt enkelt inte med det vi ska inom ordinarie arbetstid. Det är oacceptabelt, säger Martin Linder.

I Västerbotten så arbetade förra året ungefär en av sex tjänstemän i den privata sektorna övertid vilket alltså är den lägsta andelen i Sverige.

I Jönköpings län, där andelen var som störst, handlade det nästan om var fjärde tjänsteman under samma period.

Men även om färre tjänstemän jobbade över i Västerbotten så var mängden övertid större än på många andra håll i landet.

De som arbetade övertid i länet gjorde det i genomsnitt 6,2 timmar i veckan, snudd på en hel arbetsdag och nästan en timme längre än Jönköping många överarbetande.

– Övertidsberget visar på ett glapp mellan krav och resurser. Det är ohållbart och där vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna, säger Martin Linder.

Det kan få konsekvenser, menar han:

– Många tjänstemän saknar i dag nödvändig tid för återhämtning och det är ett problem. Den skadliga jobbstressen måste stoppas.

Västerbottens tjänstemän tycks dock ha det bättre än sina kollegor i resten av norra Sverige, i alla andra Norrlandslän undantaget Västernorrland så är såväl antalet timmar som andelen övertidsarbetande större än Västerbottens.

Där jobbar störst och minst andel övertid

Störst andel tjänstemän arbetar övertid i:

Jönköpings län: 22,8 procent

Dalarnas län: 21,5 procent

Kronobergs län: 21,3 procent

Norrbottens län: 20,6 procent

...och minst andel arbetar övertid i:

Västerbottens län: 15,7 procent

Skåne län: 15,7 procent

Östergötlands län: 16,6 procent

Gävleborgs län: 16,7 procent

Källa: Unionen/SCB

Siffrorna bygger på intervjuer med dryg 200 000 människor mellan 15 och 74 år och tar inte hänsyn till om övertiden var betald eller ej. Resultatet för Gotlands län redovisades ej då det inte var tillräckligt stort.

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...