Lördag 21 september 2019

Västerbottens Mellanbygd

Fisk får lättare vägar

Det är rejäla hål som grävts på två ställen på vägen mellan Överklinten och Robertsfors. Orsaken är att Trafikverket byter trummor i bäckarna Aftonmorbäcken och Mårtsgårdsbäcken. Arbetet görs för att vattenlevande djur lättare ska kunna vandra i vattendragen. I september beräknas byggena vara klara.

MELLANBYGDEN · Published aug 23, 2019 at 07:15

Det är på sex ställen i Mellanbygden, både i Robertsfors och Skellefteå kommun som Trafikverket byter trummor i biflöden till Rickleån. Orsaken är att de gamla trummorna vid lågvatten bildar en kant som fisken inte kan ta sig förbi.

– Trafikverket satsar ganska mycket på det här, säger Fredrik Lindberg, NCC:s arbetsledare vid byggena.

Arbetet på vägen mot Överklinten påbörjades redan i juni då förbifartsvägar började byggdes på de ställen där trumbytena sker.

– Det är för att vi ska kunna jobba på ett säkert sätt, säger Fredrik Lindberg.

Förbifartsvägarna gör också att trafiken på ett relativt smidigt sätt kan ta sig förbi arbetsplatserna och de avgrävda delarna av vägen.

Det är också rejäla hål som grävts i marken. Det läggs markisolering, fylls med grus och planas till och allt ser nästan överdrivet omfattande och noggrant ut.

– Det ska ju hålla i 80 år, säger Fredrik Lindberg.

Mårtsgårdsbäcken som rinner förbi ser oansenlig ut i sammanhanget då den i det rådande lågvattnet snarar bara porlar. Men vid högvatten, exempelvis å våren, är det relativt höga flöden som ska passera genom vägtrumman.

I Mårtsgårdsbäcken ska halvbågar av betong utgöra trumman. En botten av betong läggs också.

Botten ska sedan fyllas med sten så att en naturlig strömfåra skapas genom passagen under vägen.

– Det kommer en ekolog hit sen som ska hjälpa till och planera hur stenarna ska läggas, säger Fredrik Lindberg.

Vid Aftonmorbäcken utgörs passagen under vägen av en plåttrumma. Här ska istället en brolösning göras.

Abborrtjärnbäcken, Kallbäcken och Rymmarbäcken åtgärdades redan under 2018. Stormyrbäcken, Aftonmorbäcken och Mårtsgårdsbäcken beräknas bli klara under hösten 2019.

Passagerna ska även underlätta för utter att kunna passera under vägarna.

Enligt Trafikverkets uppskattning omfattar projekten i de sex bäckarna totalt omkring 15 miljoner kronor.

Skänker priset vidare till Futebol dá força

BYGDSILJUM I somras vann Martinsons Skogsnolias jämställdhetspris på 20 000 kronor. Pengarna kommer nu att skänkas vidare till organisationen Futebol dá força som utbildar...

Lumpargäng från 60-talet träffas ännu

LÖVÅNGER/ÅNÄSET Ett lumpargäng som gjorde sin värnplikt vid P5 Pansarregemente i Boden och muckade 1962 har sedan 80-talet fortsatt att träffa varandra och hållit gemenskapen vid...

Lyckat för besökscentret

BURTRÄSK Öppethållandet på Västerbottensost besökscenter utökades med cirka fem veckor denna sommar. Nu har domen kommit i form av färsk statistik efter säsongsavslutningen den 1...

Snart bakas nytt bröd i bagarstugan i Burträsk

BURTRÄSK Bagarstugan i Burträsk skall rustas upp. Arbetet kommer att pågå från den 4 november till den 1 mars 2020. Under denna tid är bagarstugan stängd för bakning.