Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Flera vägar i länet är i dåligt skick

Medlemmar i Motormännen har kört bil 800 mil på länets vägar hittills i sommar.Syftet är att granska vägstatus och identifiera sträckor som bör åtgärdas.

Mellanbygden · Published aug 8, 2018 at 12:30

Kjell Jonsson, vägombud för Motormännen i Västerbottens län, har med start den 1 juni själv kört 650 av de 800 milen.

Han har betat av såväl Europavägar som mindre asfalterade sträckor både i inlandet och vid kusten. Vissa av sträckorna kördes för andra gången.

– Kvaliteten på vägarna i Norrlandslänen är bedrövlig i bland, konstaterar Kjell Jonsson som granskade tusen mil länsvägar även förra året.

Motormännen har totalt tolv bilar som nu rullar runt om i Sverige och mäter vägkvaliteten fram till slutet av september. Mätningarna genomförs med hjälp av verktyget Roadride, som är installerat i en vanlig smartphone fastsatt i en hållare på bilens framruta.

– Sedan registreras gupp, ojämnheter och skrovliga vägytor. På det här sättet får vi en grov skattning av hur vägnätet ser ut och en fingervisning om vilka vägar som det borde satsas på.

Resultatet noteras på en digital karta, som den intresserade via hemsidan motormannen.se kan gå in och studera. Sträckorna är färgmarkerade där rött och svart innebär bristfällig vägstatus, medan gula och gröna vägar håller acceptabel respektive bra standard.

Endast fyra timmar efter en körning noteras resultatet med färgmarkeringar på Sverigekartan.

Kjell Jonsson anser att alltför många vägar i länet är helt eller delvis markerade med svart eller rött.

– Turistvägarna upp mot fjällvärlden är ju inte bra. Första halvan mot Borgafjäll är bedrövlig och Sagavägen från Vilhelmina mot Dikanäs är heller inte bra.

– Flera sträckor på turistvägarna är gropiga och sönderlappade.

Väg 352 mellan Fredrika och Örnsköldsvik får heller inte helt godkänt.

– Där har man börjat att göra om, men ännu finns ett antal mil som är dåliga.

Kjell Jonsson har också kört E4 längs kusten.

– Den är ganska okej, även om den börjar bli nött på vissa ställen.

E12 genom länet är i allt väsentligt gul- eller grönmarkerad, enligt Motormännens rankning.

– Vi vill helst att E12 rätas ut, och dras förbi samhällena och blir 90-väg hela vägen, säger Kjell Jonsson som påpekar att Motormännen i Norrbotten övertar stafettpinnen i augusti.

Motormännen vill främja trafiksäkerhet

Motormännens Riksförbund är Sveriges största konsumentorganisation för bilister och andra trafikanter.

Motormännen, bildad 1922, har 100 000 medlemmar.

Intresseorganisationen driver frågor som gäller försäkring, trafiksäkerhet, bilekonomi, infrastruktur och miljö.

650

mil har Kjell Jonsson kört i sommar.