Måndag 20 augusti 2018

Västerbottens Mellanbygd

Forskare vill ha in fästingar

Fästingar är sällan välkomna men om du hittar några framöver kan de åtminstone göra nytta och bidra till forskningen. – Gärna så långt norrut i landet som det går att hitta fästingar, säger forskaren Ann Albihn.

Mellanbygden · Published jun 11, 2018 at 07:15

Det är Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ber norrlänningarna om hjälp med att samla in fästingar från norra Sverige.

– Den nordliga utbredningen av den vanliga fästingen, Ixodes ricinus, ökar och förväntas fortsätta öka i Sverige, Finland och Norge, säger Ann Albihn, vid SVA, och fortsätter:

– Taigafästingen, Ixodes persulcatus, ökar också i utbredning, främst norrut längs kusten i Sverige och Finland. Båda dessa arter har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan överföras mellan djur och människa.

Anledningen är att fästingarnas utbredning påverkas av de klimatförändringar som oftast märks mest i norr.

Forskarna vill bland annat undersöka vilka smittor som fästingarna bär på – fästingar kan smitta människor och djur med bland annat TBE och borrelia – och vilka arter det är frågan om.

– Om det visar sig att den inskickade fästingen är av annan typ än vanlig fästing så kommer vi att lämna personligt svar. Svaren kommer så snart artbestämningen är klar, säger Ann Albihn.

Insamlingen pågår fram till oktober i höst och ingår i det större forskningsprojektet CLINF som studerar klimatförändringars inverkan på spridningen av infektionssjukdomar.

– Vi kommer också under senhösten-vintern att redovisa de totala resultaten av insamlingen, säger Ann Albihn.

Så skickar du fästingar

Fästingen förpackas i väl försluten plastpåse, i folie, eller i ett rör eller burk med lock. Fästingen får vara levande eller död. Flera exemplar får skickas in.

Först ska man dock fylla i ett formulär på SVA:s webb med olika uppgifter om sitt fynd.

Glöm inte märka förpackningen med samma kod som du själv skriver in på webben, uppmanar SVA.

Insamlingen pågår till den sista oktober.

Källa: SVA