Lördag 29 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Gammal väg som ny

Den gamla Kustlandsvägssträckan mellan Dalkarlså och Ratan har rustats upp och i tisdags förra veckan hölls invigningen på Tullgården. Det tvååriga projektet med att förbättra vägen samtidigt som man velat behålla sträckningen som den alltid varit har nu gått i mål.

RATAN · Published aug 29, 2019 at 07:15

Banden klipptes av de ansvariga för det tvååriga projektet som uppskattningsvis har kostat cirka sex miljoner kronor att genomföra.

– Det här projektet har krävt en noggrann projektering som har tagit hänsyn till de historiska värden som kan finnas, säger projektledaren Anneli Lindberg, Trafikverket.

Vägen som är från 1780-talet byggdes för att kunna ta sig till och från hamnen i Ratan och är en av få vägar som inte byggts om sedan dess.

– Den användes flitigt för transporter till hamnen och har varit väldigt betydelsefull, säger Johannes Krus, vid Trafikverket.

Den andra delen av gamla Kustlandsvägen, från Ratan och via Djäkneboda är inte alls lika gammal utan byggdes på 40-talet.

Några av förbättringarna med den gamla vägen är en ökad bärighet och man har skapat naturliga mötesplatser.

– Vi har följt linjeföringen som följer landskapet och man kan säga att vi har låtit det gamla möta det nya. Nuförtiden används ju vägen buss- och linjetrafik och ska kunna möta det behovet och ändå behålla det gamla, säger Anneli.

Dikena efter vägen har också förbättrats, de fungerade inte tidigare.

Är det svårt att genomföra ett sånt här projekt när man måste ta hänsyn till flera saker?

– Ja det kan vara en utmaning, men det fanns bra förutsättningar tycker jag, säger Anneli.

Hon vill varna för ’bilfälla’

YTTERBYN Monica Ahlberg hade i december en obehaglig upplevelse där en bil först försökte stoppa henne och sedan förföljde henne när hon körde förbi. Nu vill hon varna andra och...

Brinner för att fylla ödehus

MJÖDTJÄRNLIDEN Liza Gryning hittade paradiset när hon för tre år sedan flyttade från södra Sverige till Mjödtjärnliden utanför Bygdsiljum. Svårigheten att hitta någonstans att bo...

Här planeras framtidens Robertsfors

Robertsfors Robertsfors har seglat upp som en attraktiv bostadsort. Bostadsbyggande planeras i Bygdeå, Ånäset och tätorten. Nortvolts etablering i Skellefteå, breddningen av E4...