Fredag 28 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

Nio människor omkom i flygolyckan. Foto: ARKIV/JOHN BAKKE

Haverikommissionen: Det vet vi hittills om flygolyckan

Efter att tidigare under dagen ha informerat de anhöriga så höll haverikommissionen i dag en presskonferens om deras arbete hittills efter den allvarliga flygolyckan i Umeå.

Umeå · Published sep 18, 2019 at 17:28

Det var den 14 juli som flygplanet kraschade på Stor-Sandskär strax utanför Umeå och samtliga nio människor ombord omkom i vad som beskrevs som en av de allvarligaste flygolyckorna i svensk historia.

Haverikommissionen inledde snabbt en utredning för att slå fast vad olyckan berodde på. I dag onsdag höll de en presskonferens för att presentera vad de hittills kommit fram till, samtidigt som de betonade att det inte på något sätt rörde sig om färdiga slutsatser.

De underströk också att de inte heller har som uppgift att avgöra frågor om ansvar och skuld.

– Vad vi tittat på är, vad var det som hände? Varför hände det och hur kan vi se till att det inte händer igen?

Haverikommissionen har bland annat med hjälp av radarobservationer och inspelat ljud och bild kartlagt hur flygplanet rörde sig innan olyckan.

Strax före så begärde piloten tillstånd att stiga några hundra meter på grund av moln. Stigningen genomfördes men kort därefter bytte flygplanet plötsligt riktning och rörde sig snabbt nedåt.

Kommissionens undersökningar visade att de skador som uppstod i luften – planet tappade bland annat en vinge – berodde på onormalt hög belastning.

De har också avgjort att planet vid starten var lite för tungt och lite för baktungt, något som inte i sig orsakat olyckan men kan ha bidragit.

Mer om Haverikommissionens arbete i ett kommande nummer.

Hon vill varna för ’bilfälla’

YTTERBYN Monica Ahlberg hade i december en obehaglig upplevelse där en bil först försökte stoppa henne och sedan förföljde henne när hon körde förbi. Nu vill hon varna andra och...