Torsdag 23 maj 2019

Västerbottens Mellanbygd

Tänk efter tyckte AnnGerd Stenlund om planerna på en försäljning av församlingsgården i Ånäset. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Heta känslor kring gård

Bygdeå församling diskuterar en försäljning av församlingsgården i Ånäset. Det här är inget Ånäsetborna gillar. Planerna rör upp mycket känslor.

ÅNÄSET · Published maj 16, 2019 at 12:15

Tanken på en försäljning behandlades på ett möte i församlingsgården i Ånäset i förra veckan. Ett samarbete med EFS och användande av deras lokal några hundra meter från kyrkan har diskuterats.

Men redan innan mötets början hördes röster om gårdens värde.

– Vi vill inte förlora församlingsgården, sade Gun-Britt Lindblom, församlingsmedlem.

Antalet medlemmar i församligen krymper. Därför ser man över behovet av lokaler.

– År 2030 är vi 14 procent färre kyrkotillhöriga i Bygdeå församling. Det här innebär att 15-20 procent av den budget vi har idag inte finns, sade Sören Olsson, kyrkoherde i Bygdeå församling

Samtal har inletts med EFS om ett samarbete. Men i dagsläget handlar frågan om vilken väg som ska väljas underströk Sören Olsson.

Synpunkterna var många. Församlingsgården har ett stort värde hos Ånäsetborna. Läget precis mittemot kyrkan, med en stor parkering, är saker som det framfördes rent praktiska argument för.

– Mina tankar är att om man säljer den här fastigheten då tror jag parkeringen ryker. Jag ser ju att, och se nu inte det här som ett påhopp, men EFS fastighet är lättare att sälja. Jag känner mer att tänk er för praktiskt, sade AnnGerd Stenlund.

Bojan Jonsson var en av många röster för församlingsgården.

–  Lokalen är ju verkligen Nysätrabornas och jag hoppas vi kan komma överens så att vi kan behålla den, sade hon.

Per Moen, EFS, ville klargöra de samtal som varit.

– Vår enda roll i det här är att vi fått en förfrågan från Sören om vi kan göra det här. Ni ska inte tro att EFS är med på att vi ska göra allt vi kan för att stänga ner det här. Vi tänker att det ska inte vara en avveckling i så fall utan en positiv utveckling.

Fler samtal ska hållas. Församlingsmedlemmen Roland Ivansson ville lyfta blicken.

– Jag hoppas att de här kommande samtalen inte bara ska handla om lokaler utan hur når vi så många människor som möjligt. Jag vill inte att vi ska glömma uppdraget när vi diskuterar lokaler, sade han.

Enligt Sören Olsson finns ett renoveringsbehov på församlingsgården på cirka två miljoner kronor rörande bland annat tak och ventilation. Där efterlystes fakta.

– Fakta kommer. Vår fastighetssamordnare kommer att ta fram det. Nu står vi bara vid ett vägskäl och frågar oss hur vi ska jobba i framtiden. Den totala kvadratmeterytan vi har är lite för stor för de kommande sju åren. Om vi ska vara här eller på EFS är nästa fråga, sade han.

Kritik framfördes också mot att det inte annonserats tydligt om att mötet skulle behandla församlingsgårdens framtid.

Marie Sörvåg, kyrkorådet, lovade att inga beslut skulle tas över församlingsmedlemmarnas huvuden.

Fråga

Tycker du att församlingsgården i Ånäset borde säljas?

  • Ja
  • Nej

Återskapar sjö i Selet

LÖVÅNGER Selets byaförening har sökt och fått pengar för att återskapa sjön Selstjärnen, som gett Selets by i Lövånger dess namn. Målet är att återskapa sjön och samtidigt återfå...

Flarkenbonde ny i styrelse

Flarken John Baars, mjölkbonde i Flarken, är invald i Norrmejeriers styrelse. John Baars har tidigare erfarenhet från lantbrukssektorn i Nederländerna och flyttade för tre år...

GRAFIK: Familjehem – en industri på 100 miljoner

Länet Förra året betalade länets kommuner över 100 miljoner kronor till familjehemsbolag. Många av dem beskriver företeelsen som problematisk då de privata bolagen ofta...