Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Klicka på ett valdistrikt för att se det preliminära resultatet i riksdagsvalet 2018 angivet i procent. Karta: VIKTOR LAGERBORG

KARTA: Så röstade mellanbygden i valet

Mellanbygden · Published sep 10, 2018 at 08:20

Nästan alla röster har räknats i gårdagens val och på kartan ovan kan du se hur mellanbygdens olika valdistrikt röstade till Sveriges riksdag. Siffrorna är preliminära och kan komma att ändras.

Valdistrikt

Ett valdistrikt är ett geografiskt område och brukar bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalen är endast öppen på valdagen och det är endast de röstberättigade som tillhör valdistriktet som får rösta där.

Källa: Valmyndigheten

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.