Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Kommunen ändrade sig i sitt svar om Älglunds kraftstation och Rickleån. Nu motsätter man sig Energimyndighetens förslag till riksintresse. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Kommunen motsätter sig riksintresse

Energimyndigheten vill göra Rickleån och Älglunds kraftstation Riksintressant gällande vattenkraft. Robertsfors kommun hade först inget att erinra i samrådssvaret. Älvräddarna gick i taket. Nu har kommunen skickat ett nytt svar där man motsätter sig riksintresset.

ROBERTSFORS · Published okt 18, 2018 at 11:15

Energimyndigheten har pekat ut ett antal kraftstationer och områden som anses så viktiga för vattenkraftens reglerbidrag till energiförsörjningen att myndigheten vill lägga dem under riksintresse.

Älglunds kraftstation i Rickleån och med det stora delar av vattendraget och avrinningsområdet var ett av de utpekade områdena. Varken Allmänna utskottet eller Kommunstyrelsen hade något att erinra i frågan i sitt förslag till svar till Länsstyrelsen.

Älvräddarna både centralt och lokalt gick i taket. Rickleån ses som en mycket stor resurs för kommunens utveckling om stora delar av vattenkraften istället avvecklas. Om vandringshindren försvinner skapas ett rekreationsområde som skulle bidra till att öka kommunens attraktivitet rejält.

– Vi har jobbat med mejl och skrivelser i den här frågan och sen får man höra att kommunen bara kört över oss. Det är lite bedrövligt, sade Älvräddarnas ordförande, Richard Löwall angående kommunens första svar.

Men nu har alltså Robertsfors kommun vid allmänna utskottets senaste sammanträde ändrat sig och skickat ett nytt svar till Länsstyrelsen. I svaret hänvisar man bland annat till det pågående projekt med restaurering av Rickleån som omfattar drygt 800 000 kronor.

"Robertsfors kommun anser att Rickleån har en viktig strategisk roll i samhällets utveckling och tillväxt, vilket bevisas av de pågående projekten i Rickleån som eftersträvar att nå god ekologisk status i vattendragen. En riksintressestämpel kan riskera att förhindra detta arbete samt försvåra förvaltningen av området i övrigt, varpå kommunen anser att det är viktigt att vara restriktiv med sådana utpekningar. Av dessa anledningar motsätter sig Robertsfors kommun Energimyndighetens förslag" skriver kommunen.

Både Länsstyrelsen och Energimyndigheten informerades om det förändrade beslutet strax efter Allmänna utskottets sammanträde.

Renbergs enda lag i norr

MELLANBYGDEN Futsal är en växande sport, men i mellanbygdsområdet har seniorlagen minskat. I norra området representeras mellanbygden endast av Renbergsvattnet, som att döma av...