Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Boo Gunnarsson. Foto: PRESS

Lägre arbetslöshet och företagande

Arbetslösheten i Västerbotten fortsätter att minska – i april var antalet arbetslösa under 25 år ungefär 200 färre än samma månad förra året. Men samtidigt minskar också ungas företagande.– Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma.

Länet · Published maj 29, 2018 at 07:15

Arbetslösheten fortsatte under förra månaden att sjunka i såväl landet som länet och Västerbottens arbetlöshet är fortfarande markant lägre än det svenska snittet – 5,9 procent jämfört med 7,1 procent.

Även för mer utsatta grupper på arbetsmarknaden som ungdomar och nyanlända så har arbetslösheten minskat.

– Vi ser att arbetslösheten sjunker stadigt bland både inrikes och utrikes födda och det går allt bättre för nyanlända. Subventionerade anställningar som nystartsjobb och extratjänster är viktiga vägar in på arbetsmarknaden för den som är ny i Sverige och saknar tillräcklig utbildning eller eget kontaktnät, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Men ökningen av sysselsättningen i Västerbotten håller kanske på att sakta in om statistiken för april fortsätter – antalet arbetslös som fick nytt jobb under månaden är betydligt lägre än förra året samtidigt som antalet som varslades var nästan detsamma.

Något annat som minskat i Västerbotten är ungas företagande. Under förra året så startade färre unga eget företag jämfört med året innan och fortsätter därmed den nedåtgående trenden på området.

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg vi har i dag. Att allt färre unga, som i princip har vuxit upp med en smartphone i handen, väljer småföretagslivet är därför oroväckande, säger Boo Gunnarson.

Förra året registrerades 162 nya företag i Västerbotten av företagare mellan 18 och 24 år – en minskning med åtta procent utöver de sju procent antalet minskade med förra året.

Västerbottens unga är långt ifrån ensamma i sitt minskade intresse för företagande, antalet sjönk i 19 av Sveriges 21 län, störst var minskningen i Kronobergs län där antalet sjönk med hela 30 procent. Vilka branscher som unga företagare söker sig till varierar dock ganska kraftigt.

Boo Gunnarsson tror att det krävs åtgärder för att vända utvecklingen:

– För att fler unga ska vilja och våga ta klivet att bli företagare måste trösklarna sänkas. Skolan måste också bli bättre på att utbilda i entreprenörskap.

Arbetslöshet och företagande i länet

Arbetsförmedlingens statistik för Västerbotten gällande april 2018 visar att:

(Inom parentes anges motsvarande siffror för april 2017.)

5,9 procent var inskrivna som arbetslösa (6,4). Sammanlagt 7 830 personer (8 336) varav 928 inom etablering (1 003).

8,1 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (9,7). Sammanlagt 1 352 personer (1 577) varav 159 inom etablering (201).

3 826 personer var öppet arbetslösa (4 097).

4 004 personer deltog i program med aktivitetsstöd (4 239)

552 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (429).

894 personer fick arbete (1 003).

43 personer varslades om uppsägning (47).

När Västerbottens unga startar eget företag är de vanligaste branscherna...

Konsultverksamhet för företag.

Skogsförvaltning.

Dataprogrammering.

...vilket kan jämföras med motsvarande topp-tre för Sverige:

Artistisk verksamhet.

Skönhetsvård.

Hårvård.Källa: Arbetsförmedlingen/Visma

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...