Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

"Ingen regional utveckling utan en fungerande sjukvård och tvärtom" menar Peter Olofsson. Foto: PRESS/JAN LINDMARK

Västerbotten bildar region nästa år

Från och med januari nästa år så kommer Region Västerbotten och Västerbottens läns landsting att gå samman. Det är betydelsefullt för länets invånare, menar landstingsrådet Peter Olofsson (S):– Det är väl inte så att det blir en ny värld den 1 januari 2019 men på sikt tror jag definitivt att det blir en märkbar skillnad.

MELLANBYGDEN · Published jun 26, 2018 at 07:15

I höstas skickade landstinget in en ansökan till regeringen om att få bilda region och överta det regionala utvecklingsansvaret för Region Västerbotten och i förra veckan fattade riksdagen beslutet att samtliga landsting ska överta utvecklingsansvaret för sina regioner.

– Mycket glädjande att få bifall på vår ansökan. Detta gör det möjligt med en ny region från årsskiftet och att Sverige då får samma regionala struktur, säger Erik Bergkvist (S), regionråd i Region Västerbotten.

Beslutet var väntat, menar Peter Olofsson:

– Ja, absolut. Vi hade förhoppningen om en mer kraftfull regionsbildning men när det inte fick tillräckligt stöd i riksdagen så var det här det näst bästa alterantivet.

Skillnaden mot hur det fungerar i dag är i första hand hur organisationen leds.

– Vad det innebär är egentligen att sjukvården och den regionala utvecklingen samlas under samma regionala parlament. Sen tillkommer kommer också en del av det som landstinget har ansvar för i dag men i Västerbotten har vi redan haft den resan i och med bildandet av region Västerbotten, det blir större skillnad för de som inte gjort så, förklarar Peter Olofsson och lägger till:

– Dessutom är ju regional utveckling och sjukvård beroende av varandra, ingen regional utveckling utan en fungerande sjukvård och tvärtom.

Men han menar att det också är en fråga om demokrati:

– Det som hittills haft ansvar för regionala utvecklingsfrågor är ett kommunalförbund så det har inte varit några direkta val dit men nu kommer väljarna att bestämma vilka som sitter där.

Samtidigt med riksdagsvalet i höst kommer det också att vara val till regionfullmäktige även om det av juridiska skäl kommer att stå "landstingsfullmäktige".

Även om förändringen kan tyckas byråkratisk och fjärran från vanliga människor tror han att det blir märkbart även för allmänheten.

– På sikt tror jag att det kan märkas, det kan nog bli mer diskussion och debatt om regionala utvecklingsfrågor, säger Peter Olofsson.

Vi hade förhoppningen om en mer kraftfull regionsbildning

Ny förtroendemanna- organisation

Förtroendemanna-
organisationen kommer att bestå av Regionfullmäktige samt fem nämnder;

  • Regionstyrelsen
  • Hälso- och sjukvårdsnämnden
  • Nämnden för regional utveckling
  • Folkhögskolestyrelsen
  • Patientnämnden.

Under landstingsfullmäktige inrättas också tre beredningar med geografisk anknytning som får uppdraget att jobba med frågor inom demokrati- samt folkhälsoområdet.

Källa: Västerbottens läns landsting

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...