Lördag 19 juni 2021

Västerbottens Mellanbygd

Folkhälsomyndigheten i Sverige har analyserat ett 20-tal misstänkta prover. Foto: PIXABAY

Länet rustar mot Corona

Över 40 000 personer har smittats av Coronaviruset i Kina där 908 av 910 globalt har dött. Ett fall av viruset finns i Sverige och i Västerbotten har en person testats negativt för Corona. Nu rustar sjukvården i länet mot viruset.

Länet · Published feb 14, 2020 at 07:15

– Vi har god beredskap, säger Gunilla Persson, biträdande smittskyddsläkare i länet.

Viruset har snabbt spridits från Kina till flera europeiska länder genom resekontakter.

Folkhälsomyndigheten i Sverige har genomfört ett 20-tal analyser av prover från personer som fått luftvägssymptom efter att ha vistats i det drabbade området i Kina. Ett av proverna togs i Västerbotten.

– Men det visade ingenting. Det hade förekommit en resekontakt, säger smittskyddsläkare Stephan Stenmark.

Nu har dock ett Coronafall konstaterats även i Sverige. En kvinna som återvänt från smittoområdet i Kina.

– Vi hade ju räknat med att det skulle komma något fall. Det är ju så många som reser ut från Kina, och det är klart att det måste dyka upp fall runt om i världen. Och varför inte i Sverige också, säger Gunilla Persson

Hur stor är risken att viruset kommer till länet?

– Det är ju omöjligt att säga.

Umeå universitet har ett omfattande internationellt utbyte, inte minst från Kina.

– Det ökar ju antalet personer som kan komma från en region, där det finns spridning. Klart att det absolut kan komma studenter därifrån, så måste vi tänka, säger Persson.

Stephan Stenmark betonar att sjukvården i Region Västerbotten har vidtagit mått och steg i händelse av coronafall i länet.

– Vi har gått ut med information hur ett misstänkt fall ska handläggas, både i form av provtagning och omhändertagande inom sjukvården. Vi har också förberett rutinerna för att skicka ett prov till Folkhälsomyndigheten i Stockholm.

– Vi svarar också mycket på frågor från allmänheten, olika organisationer och kommuner.

Gunilla Persson säger om länssjukvårdens beredskap:

– Beredskapen är god, som den bör vara. Vi har fått testa den en gång, men vi har ju inte haft någon inneliggande.

Hur farligt är viruset?

– Enligt de siffror vi har nu får 80 procent en lindrig sjukdom och 20 procent får allvarligare symptom med hosta, feber och en del av dem får lunginflammation. Det är ungefär 2 procents dödlighet på de 5000 första diagnostiserade fallen, säger Stephan Stenmark.

– Men dödstalen är ju inte så höga. De är exempelvis lägre än för sars (2003) och mers (2012), de andra två coronavirusena.

Han påpekar att det finns riskgrupper.

– Man vet att dödligheten har varit bland människors som har andra bakomliggande sjukdomar.

Hur smittar viruset?

– Det kan smitta när man har nära kontakt med människor, säger Stephan Stenmark.

Gunilla Persson fastslår att det saknas vaccin mot coronaviruset.

– Det är ett nytt virus, som aldrig gått på människor förut. Det tar flera år innan man får fram ett vaccin.

Hur länge kommer coronautbrottet att pågå?

– Det vet vi inte. Det skulle kunna bli en etablerad luftvägsinfektion bland alla andra luftvägsinfektioner som vi har säsongsvis. Som influensa och liknande virus, säger Gunilla Persson.

Fler nyheter från mellanbygden

Lammgård lägger i grön växel

LÖVSELE Det är dags för generationsväxling i "grönsaksfabriken". Nu tar lammproducenterna Regina och Oskar Berg på Bergsåkersgården över Kräkångers Ekogårds grönsaksodling.
Mellanbygden rekommenderar

Kryptovalutabolag skapar datacenter i Robertsfors

ROBERTSFORS Stabil och grön elförsörjning tillsammans med ett kallt klimat lockar blockchainbolaget Bikupa Datacenter 2 AB att bygga ett datacenter i BrukEtt i Robertsfors.

Nicke ny BIF-ordförande

BUREÅ Han hade provat nästan alla roller i föreningen. Därför tog sig Nicke Johansson an uppgiften som ordförande i Bureå när han fick förfrågan.
Personligt
Opinion
Chefredaktören har ordet
Behöver du hjälp?


Sport