Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Det är viktigt med goda relationer mellan parterna i frågor om jakt – det tycker både Jägareförbundets Västerbotten ordförande KG Abramsson och Holmen skogs distriktschef Lars Johansson. Foto: VIKTOR LAGERBORG

Lokalt handslag om älgjakten i Västerbotten

Jägare och markägare har båda stort intresse av hur älgstammen och annat klövvilt förvaltas och det är inte alltid sidorna varit överens men nu arbetar de för ett närmare samarbete och bättre diskussioner.

Mellanbygden · Published jul 4, 2018 at 11:15

På nationell nivå har jägare och markägare kommit överens i det så kallade Handslaget och nu vill lokala representanter för både sidorna bekräfta och överenskommelsen och omsätta den i praktiken i Västerbotten.

– Vi har försökt konkretisera det här på Västerbottensnivå. Vi står bakom de beslut och ramverk som finns, det har inte varit självklart överallt, säger Lars Johansson, distriktschef på stora markägaren Holmen skog.

En avgörande fråga är förstås hur stor älgstammen ska tillåtas vara.

– Det gäller att anpassa mängden djur efter det foder som finns. För vår del innebär det framför allt att odla tall på de marker där det är lämpligt att odla tall. Det är ingen stor fråga här uppe men den har varit desto större söderut, säger Lars Johansson.

En utmaning är förstås att nå ut med information till alla berörda.

– Markägarnas fördel är att de har färre huvuden, vi har kanske 18, 19, 20 000 jägare som ska övertygas om att systemet är bra och det är väldigt jobbigt, säger KG Abramsson, ordförande för Jägareförbundet Västerbotten.

En annan viktig aspekt är att förbättre relationerna mellan jägare och markägare som på vissa håll varit mycket dåliga.

– Tonläget i debatten har tidvis kanske varit onödigt högljutt. VI ska eftersträva en saklig diskussion, säger Lars Johansson.

KG Abramsson instämmer:

– Det är mycket sagt av enskilda i debatten som vi inte står bakom.

Lars Johansson tycker att arbetet redan gett resultat på den punkten.

– Vi har pratat om det här ganska mycket med jägare och markägare när vi har träffats under våren och alla är i grunden överens, säger han och lägger till:

– Jag är ingen expert på Facebook och sånt men jag tycker mig ha sett en klar förbättring under våren.

Det är mycket sagt av enskilda i debatten som vi inte står bakom.

Handslaget nationellt och regionalt

På nationell nivå har representanter för jägare och markägare kommit överens i det så kallade Handslaget som de regionala representanterna nu instämmer i för Västerbottens räkning.

Överenskomelsen innebär bland annat att parterna ska:

  • Skapa ett bra samarbetsklimat.
  • Ge stöd för den regionala och lokala förvaltningen.
  • Ha en gemensam inriktning för klövviltsförvaltningen.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...