Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Ny älvfåra upptäckt vid Siknäs

Att öppna upp sidoflöden är en del av jobbet vid den restaurering av Rickleån som nu pågår. Vid Siknäsforsen upptäcktes också en bortglömd fåra.

Rickleån · Published sep 5, 2018 at 12:30

Det hörs att det brakar om en grävmaskin vid Siknäsforsen men ingen syns till. Det visar sig att den för tillfället jobbar med att röja upp i en torr, tidigare oupptäckt, sidofåra strax nedanför Siknästorpet. Fåran ska nu öppnas upp för vattnet återigen ska kunna strömma där.

– Det är häftigt för vi tror inte att de (flottledsrensarna) har gjort så mycket i den fåran. Man har bara pluggat igen den. Förhoppningsvis kommer det att se väldigt bra ut och fungera på en gång. Vi får ju ett återetablerat område som varit helt tomt på vattenlevande djur, säger Dante Dahlgren, projektledare för arbetet med att restaurera Rickleån.

– Förhoppningsvis är det 40 procent av vattenflödet som vi ska kunna få in i sidofåran.

Flottarnas mål var ju att få ett så snabbt och jämt flöde som möjligt i ån för att underlätta för timrets väg. Därför togs sten upp ur ån för att få mindre hinder för timret. Stenarna användes sedan till att bygga murar för att kanalisera ån. Sidofåror täpptes också till. Bra för flottningen men mindre bra för biologin då den totala vattenarelaen krympte, vattnets fart ökade och mycket av fiskens naturliga ståndplatser och lekbottnar försvann.

Projektet syftar till att återställa ån till ett så naturligt skick som det är möjligt. Sten lyfts därför tillbaka, sidofåror öppnas upp och vissa stenkistor i ån tas bort.

– Vi ska ju återställa ån så att det inte ser ut som om någon varit här. Återställa naturen, säger Dante Dahlgren.

Helt återställd kommer ån däremot inte att bli då flera av stenkonstruktionerna sparas på grund av deras kulturvärde.

– Sen finns det ju inget riktigt facit. Det finns ju ingen som vet precis hur det har sett ut.

Arbetet påbörjades tidigare i sommar där lågvattnet har underlättat arbetet. De forsar som i dagsläget är åtgärdade är Kryddgårdsforsen nedströms Robertsfors och Kvarnforsen i Överklinten.

Vad blir skillnaden mot nu när det är klart?

– Mer sten i ån. Nu saknas också både djup och grund egentligen och stora stenar. Det är de stora blocken som kanske kommer att synas mest. Och på vissa platser breddar vi ån, säger Dante Dahlgren.

Och för fisken?

– Förväntat är väl större överlevnad bland yngel när det gäller öring ochh lax och fler ståndplatser för fisken.

Projektet fortsätter nästa sommar och ska vara avslutat senast den 31 december 2019.

Vi ska ju återställa ån så att det inte ser ut som om någon varit här.

Restaureringsprojektet

  • Totalt omfattar projektet 860 000 kronor där hälften kommer från LONA ( Lokala naturvårdssatsningen). Resten av pengarna består av egen insats och pengar från Älglunds regleringsmedel.
  • Projektet omfattar forsar från Kvarnforsen i Överklinten ner till och Kryddgårsforsen som ligger omkring fem kilometer söder om Robertsfors samhälle.
  • Som grund för arbetet finns en kartering som är gjord efter en inventering av fiskevårdskonsulenten Daniel Holmqvist.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...

Lär dig hantera ångest och oro

ROBERTSFORS Om ångest och nedstämdhet och vad man själv kan göra för att hantera problemen föreläste kuratorn Ida Wilded inyligen.