Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

”Målet med att steg för steg höja åldern då det är avgiftsfritt att gå till tandläkaren handlar om att säkerställa att våra unga fortsätter gå till tandläkaren. Grunden för att ha bra tänder hela livet är regelbundna besök och koll på sina tänder”, säger socialminister Annika Strandhäll. Foto: PRESSBILD

Nytt år och med det nya lagar och förordningar

Med ett nytt år följer som regel nya lagar och regler. Där är 2019 inget undantag, även om det varit svajigt på regeringsfronten sedan valet.

SVERIGE · Published jan 1, 2019 at 12:15

Här kommer några av de viktigaste förändringarna.

Public service-avgiften - En av de mer omtalade förändringara är den nya lagen om public service.

Från och med den första januari ersattes den gamla radio- och ttv-avgiften av en individuell public service-avgift som betalas av alla över 18 år med beskattningsbar inkomst. Den kommer att vara en procent av den beskattningsbara inkomsten upp till ett visst tak, cirka 1 300 kronor.

Karensavdrag - Karensdagen försvinner och ersätts istället med ett karensavdrag som ligger på 20 procent av den genomsnittliga veckoinkomsten.

Detta görs för att inte enskilda ska bli drabbade om en karensdagen infaller under en dag med långt arbetspass för någon med koncentrerad arbetstid vilket då skulle betyda att personen förlorat en relativt stor del av inkomsten.

Nya regler för spelmarknaden - För spel och betting innebär den nya lagen att verksamheter som erbjuder detta måste ansöka om licens för att få finnas på den svenska marknaden.

Dessa spelsajter avkrävs också att de har tydliga loggor som visar på licensen. Dessutom måste spelsajterna göra det lättare att söka hjälp för spelmissbruk.

Gratis tandvård upp till 23 år - Tandvården blir avgiftsfri för alla upp till 23 år, detta då unga i stor utsträckning har osäkra anställningar eller studerar, vilket inte ger ekonomi för tandläkarvård.Därmed kommer man inte att kunna ta del av tandvårdsbidraget förrän man är 24 år.

Ökade tillståndskrav och regler för upphandling - Gäller företag som driver verksamhet inom det offentliga, som skola, vård och omsorg.

Nya skatteregler för företagssektorn - Bakgrunden är att Sverige och EU förbundet sig att genomföra hinder för internationell skatteplanering enligt OECD. Alla företag berörs i någon form.

Bland förändringarna ingår begränsade ränteavdrag för företag, att bolagsskatten sänks 2019 såväl som 2021, expansionsfondsskatten sänks 2020, det införs skatteregler för leasing och primäravdrag för hyreshus införs.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.