Tisdag 19 februari 2019

Västerbottens Mellanbygd

På spaning efter bränder

Under gynnsamma förhållanden kan brandflyget upptäcka en mindre skogsbrand på tio kvadratmeter på tio mils avstånd. – När det är så här torrt i markerna så flyger vi tre vändor över länet varje dygn, säger brandflygaren Ulf Ericsson.

Mellanbygden · Published aug 8, 2018 at 08:30

Ulf Ericsson flyger Skellefteå Motorflygklubbs enmotoriga Piper PA28 med 181 hästkrafter. För att täcka hela länet hjälps klubbarna i Skellefteå, Lycksele och Vilhelmina åt.

Beslut om när planen ska flyga tas av Umeå brandförsvar. Flygklubbarna kör planen längs två slingor som går i nord-sydlig rikting genom länet. Östra slingan går längs de kustnära skogarna och västra slingan når upp mot fjällområdet.

Trots att brandflyget är en relativt billig försäkring mot att små bränder utvecklas till stora, näst intill ostoppbara skogsbränder, har verksamheten varit ifrågasatt. I mitten av 2000-talet lades verksamheten ner efter att staten ansåg att skogsnäringen själva skulle bevaka.

Efter den stora skogsbranden i Bodträskfors i Norrbotten 2006 ändrades uppfattningen. Nu tar staten via Myndigheten för samhällskydd och beredskap det ekonomiska ansvaret.

Enligt uppgifter från länsstyrelsen i Västerbotten varierar kostnaden för brandflyget från några 100 000 kronor till 1,2 miljoner kronor årligen.

– Den ersättning vi flygklubbar får räcker till bränslekostnaden och lite till. Vi piloter får ingen ersättning alls. Istället får vi flygtimmar och så kan vi vara nöjda över att vi gör en insats för samhället, säger Ulf Ericsson.

Han har varit med i brandflyget sedan 90-talet med avbrott på 2000-talet:

– Varje morgon ringer vi upp SOS-alarm i Luleå för att få klart för oss var alla hyggesbränningar sker. Sedan flyger vi i tre timmar längs den slinga vi är tilldelas. Förra värmeböjan för några år sedan upptäckte vi tolv bränder. Så fort vi ser en rök som inte uppgets vara en hyggesbränning flyger vi dit. Samtidigt meddelar vi vår positiion till räddningstjänsten. Framme undersöker vi om det finns folk på plats och hur stor branden är.

När det är så här torrt i markerna så flyger vi tre vändor över länet varje dygn.

Så graderas brandrisken

SMHI publicerar på sin hemsida en femdagarsprognos när det gäller skogsbrandrisk.

Brandrisken delas upp i en antändningsrisk och en spridningsrisk.

Skalan på brandrisken går från 1 till 5 plus en högsta klass som kallas 5E.

När det råder högsta brandriskklass 5E, extremt stor brandrisk, kan bränder ofta bli häftiga och får en snabb utveckling.

Med toppbrand menas att elden sprids via trädens toppar. Elden kan snabbt spridas över stora områden och är mycket svår att släcka.