Tisdag 25 februari 2020

Västerbottens Mellanbygd

De två obebyggda sammanhängande tomterna mitt i Bygdeå där byborna gjort en liten pulkbacke ska nu detaljplaneändras för att möjliggöra byggandet av flerbostadshus i 4 våningar. En tomt i Robertsfors är också aktuell i sammanhanget. Foto: LARS-GÖRAN HALVDANSSON

Planerar för fler hyreshus

Robertsfors kommun fortsätter sitt arbete för att utöka bostadsbeståndet. Nu har arbetet ned att ändra två detaljplaner för att tillåta hyreshus på fyra våningar påbörjats.

BYGDEÅ/ROBERTSFORS · Published aug 30, 2019 at 12:15

Det är på två sammanhängande tomter i centrala Bygdeå och på en tomt i Robertsfors som detaljplanerna nu ska göras om för att tillåta hyreshusbebyggelse.

I Bygdeå handlar det om området mitt i byn där byborna byggte en egen pulkbacke.

Detaljplanen för den i övrigt tomma tomten säger idag att det är ett handelsområde.

–Men vi tycker att det känns som ett betydligt bättre ställe att ha ett hyreshus på, säger Ann lindberg, utvecklingsstrateg på Robertsfors kommun.

Detaljplanen för tomterna i Bygdeå är nu tänkt att ändras från Handel till Centrum. Det innebär att en fastighet på området kan innefatta även handel men också andra saker som exempelvis café eller vårdinrättning.

– I Bygdeå kan jag tänka mig att inrätta butikslokaler i bottenplanet och sedan hyreslägenheter ovanpå, säger Ann Lindberg.

I Robertsfors handlar det om en tom tomt på området Brännan där det tidigare stått enplans hyreshus. Här säger nuvarande detaljplan att det inte får byggas hus högre än två våningar på tomten.

– Vi har ju ett problem att nästan alla detaljplaner för flerbostadshus som finns i tätorterna säger två eller tre våningar med inredd vind. Men för att det ska löna sig att bygga måste du upp i tre våningar minst.

Detaljplanerna görs nu också för att tillåta hus i fyra våningar som är något högre. Det här för att det ska vara möjligt att bygga i trä. De husen blir högre då bjjälklaget i ett trähus är tjockare.

Kommunen har gått ut med nyheten om detaljplaneändringarna på sin hemsida. Men några planer på att Robertsforsbostäder, RoBo, ska bygga fler hyreshus finns inte i dagsläget.

– Vi gick ut med det här för att flagga för eventuella intressenter att det här är på gång och att det öppnar upp för nyproduktion. Det är absolut inte så att RoBo ska gå in och bygga, säger Ann Lindberg.

Under det öppna samrådsmöte som hölls tidigare i sommar om detaljplanen för Prästberget i Bygdeå framkom det att många önskar fler lägenheter i Bygdeå. Många sitter i hus som de inte längre har behov av och skulle gärna flytta till en lägenhet. Om de fanns. Det här skulle frigöra bostäder till försäljning.

– Vi ser ju vilken effekt hyreshuset i Robertsfors har haft på flyttkedjan. Det vore ju trevligt om det händelseförloppet hände även i Bygdeå. Det är inga hus till salu i Bygdeå, säger Ann Lindberg.

Kommunen väntar nu på ett detaljplaneförslag från konsulterna som jobbar med ärendet.

– Sen ska det ut på samråd så att folk får tycka till.

Samtliga aktuella tomter ägs av kommunen.

I Bygdeå kan jag tänka mig att inrätta butikslokaler i bottenplanet och sedan hyreslägenheter ovanpå

LRF Konsult blir Ludvig & Co

ROBERTSFORS LRF Konsult byter namn till Ludvig & Co i början av mars. Det nya namnet är egentligen inte så konstigt utan har en mycket tydlig koppling till företagets historia....

Försvaret vill kunna ta över ditt fordon

MELLANBYGDEN Försvarsmakten vill kunna nyttja privata snöskotrar, bilar, lastbilar och motorcyklar i händelse av att krig hotar. Därför pågår nu en förstärkning av totalförsvaret...

Brexit kan ge kompetens

VÄSTANTRÄSK Den 1 februari genomfördes slutligen Brexit. Donna Richmond och Paul Connolly, som fick sitt svenska medborgarskap förra våren, hjälper till att förmedla kontakter...