Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Bra läge för bostäder på Prästberget

Låga marknadsvärden i Robertsfors kommun försvårar nyproduktion av egnahem. Nu har dock ett nytt bostadsområde på Prästberget i Bygdeå tagit ytterligare steg på väg mot att förverkligas.

Bygdeå · Published sep 7, 2018 at 08:30

Låga marknadsvärden i Robertsfors kommun gör det svårt att finansiera nyproduktion när en villa kostar upp emot två miljoner kronor att bygga. Samtidigt har Robertsfors, liksom en majoritet av Sveriges kommuner, stor bostadsbrist.

Efter en dialog med banker och mäklare konstaterar dock ansvariga vid kommunen att södra kommundelen och längs kusten upp till Sikeå är tänkbara områden för exploatering.

– Där är efterfrågan på villor och marknadsvärdet så pass högt att det är rimligt med nyproduktion via lån, säger Ann Lindberg, kommunens bostadsstrateg.

I Bygdeå finns sedan tidigare planer på att bebygga Prästberget nära kyrkan, ett arbete som nu kommunen har återupptagit.

– Prästberget ligger ju väldigt högt i i syd- och sydvästsluttning. Det kommer att bli kanonsoltomter.

Marken ägs av Luleå stift.

– Bygdeå församling är positivt inställd och det var ju förutsättningen för kyrkan för att vi skulle kunna gå vidare, säger Lindberg.

Nu har kommunen och Luleå stift slutit ett samverkansavtal, där stiftet ansvarar för att en detaljplan tas fram.

Arkitekterna vid Landlab Arkitektur i Bygdeå har nu fastslagit att det finns byggbar mark på Prästberget, och att det inte blir dyrare att bygga där än på andra platser i kommunen.

– Arkitekterna har kommit fram till att det går att få ut ungefär 30 bostäder och 20 tomter. Då handlar det om 8 till 10 radhus, och resten är villor, säger Ann Lindberg.

Tomterna omfattar 1 500-2 000 kvadratmeter. Hur radhusen och villorna ska placeras på berget, och hur bostäderna ska gestaltas håller på att bearbetas. Det funderas också över en ny väg in till området.

– Vi håller nu på att bolla de här tankarna. Men vi har sagt att det ska vara stora tomter och möjlighet att bygga stora hus.

Lindberg bedömer att ett förslag till detaljplan i bästa fall kan ställas ut för allmänheten kring årsskiftet. När kommunen kan godkänna planen är dock oklart i nuläget. Det beror bland annat på eventuella överklaganden.

När kan byggnationerna på Prästberget starta?

– I det bästa av världar kan vi kanske börja att fördela tomter till sommaren, framhåller Ann Lindberg som påpekar att stiftet vill sälja området i ett stycke.

Vem som ska köpa området och vem som blir exploatör är fortfarande oklart.

– Nu när vet vi att det här kommer att funka blir det dags att fundera på vem som ska bygga. Det känns ju klockrent att en extern exploatör tar radhusen.

Projektet är ett led i kommunens nya strategi om 200 nya bostäder fram till 2030.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...

Lär dig hantera ångest och oro

ROBERTSFORS Om ångest och nedstämdhet och vad man själv kan göra för att hantera problemen föreläste kuratorn Ida Wilded inyligen.