Söndag 20 september 2020

Västerbottens Mellanbygd

Regionen provar för immunitet

Region Västerbotten har börjat med antikroppstestning för att se vilka som haft covid-19. Har man haft sjukdomen så tror experterna att man bildat antikroppar och att man under en period är immun mot covid-19, men osäkerheten runt immuniteten är stor.

Länet · Published maj 22, 2020 at 11:15

– Vi vill veta hur många som har haft covid-19, så därför vi upp kapacitet för att göra antikroppstestning, det är blodprover där man söker hur många antikroppar som har bildats för att man har genomgått covid 19, säger Anders Johansson hygienöverläkare på Region Västerbotten på en presskonferens.

Under flera veckor har det arbetats med utvärdering av antikroppstestningen, men i slutet av förra veckan började man att testa skarpt.

– Man mäter mängden av antikroppar i blodet för att se vilken mängd av antikroppar man har mot covid-19. Har man då över en viss nivå så betyder det att man har haft sjukdomen.

Antikropparna i blodet på en person som har haft covid-19 har inte hunnit stiga innan det gått 10-20 dagar.

I första hand ska denna testning göras på kommunal personal, Regionens personal och personal inom vård och omsorg.

– Om det ska utökas till fler grupper i samhället så är vi beredda på att göra det, men det finns inga beslut på det nu. Där inväntar vi våra nationella inriktningsbeslut och det ska jag säga att det är inte så enkla beslut att fatta. Man ska testa mycket men det är inte så enkelt att säga exakt vilka man ska testa för att det ska vara mest effektivt.

Kunskapsläget kring immunitet mot covid-19 är oklart. Folkhälsomyndigheten och Världshälsoorganisationen WHO bedömer ändå att människor som smittas av covid-19 utvecklar ett antikroppssvar som ger en viss nivå av skydd.

Det är oklart hur länge en person är immun efter att ha drabbats av covid-19 och sedan tillfrisknat. Skyddet som Folkhälsomyndigheten tror att man får, tros minska gradvis under det första året. Och på längre sikt varierar sannolikt skyddet mellan individer.

När allt fler personer med tiden har haft covid-19 och blivit immuna så uppstår det enligt Folkhälsomyndigheten en så kallad flockimmunitet. I dagsläget finns det inget vaccin mot covid-19 men vid framtida vaccinationer så ska dessa också stärka flockimmuniteten.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndigheten börjar Stockholm uppvisa tecken på flockimmunitet. När flockimmunitet har uppnåtts upphör eller minskar spridningen av smittan.

– Vi är nära en nivå när vi, enligt våra modellerare, börjar se en effekt av flockimmunitet. Den totala flockimmuniteten ligger förmodligen en bra bit framåt, sa Anders Tegnell på en presskonferens den 16 april.

– När fler och fler blir immuna i början händer inte speciellt mycket förrän man når 10, 15, 20 procent, då börjar man ganska snabbt få en ganska stor effekt av en flockimmunitet.

Enligt Folkhälsomyndigheten behöver 50 procent av befolkningen vara immun för att smittspridningen ska plana ut.

Av de 600 prover som regionen hittills fått svar på, tagna på personal inom vård och omsorg, har ungefär 15 procent antikroppar.

Anders Johansson hygienöverläkare i Region Västerbotten berättar om antikroppstestning.

Ett provtagningstält för covid-19 i Skellefteå. Säkerhetsåtgärderna är stora gällande detta virus.

Ändrade larmrutiner oroar i Ånäset

ROBERTSFORS KOMMUN Brandkåren larmas inte som förr till bränder och olyckor. Det här har väckt en viss oro i Ånäset då det befaras att räddningstjänsten där kanske ska läggas ner.
Sport