Onsdag 3 mars 2021

Västerbottens Mellanbygd

"Vi måste träffa färre människor"

I dag meddelade Region Västerbotten att de i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat om särskilda rekommendationer i länet, utöver de nationella riktlinjerna.

Länet · Published feb 9, 2021 at 12:50

I dag meddelade Region Västerbotten att de i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutat om särskilda rekommendationer i länet, utöver de nationella riktlinjerna.

– Smittspridningen har på kort tid ökat på ett oroväckande sätt. Förutom att det är fler fall har också den brittiska mutationen bekräftats i länet, säger smittskyddsläkaren Stephan Stenmark och fortsätter:

– Det handlar om att vi måste träffa färre människor.

De utökade rekommendationerna gäller från och med i dag och i första hand fram till 28 februari.

– Vi har lyckats vända det här tidigare och om alla följer rekommendationerna så kommer vi att vända det igen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Den ökade smittspridningen har också inneburit ett ökat tryck på vården även om sjukhusen än så länge pallar för trycket.

– Alla västerbottningar måste bidra, understryker Stephan Stenmark.

Rekommendationerna i korthet

Res inte, varken inom eller utanför länet. Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

Verksamheter med pågående utbrott. Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott i länet rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Detta gäller i nuläget projektet Northvolt i Skellefteå där det just nu utförs en fortlöpande massprovtagning med många positiva fall av covid-19 men också den brittiska mutationen som har ökad förmåga till spridning. Personer som har tillfrisknat efter genomgången infektion av covid-19 under det senaste halvåret undantas från denna rekommendation. De verksamheter som berörs är kontaktade av Region Västerbotten och hur utvecklingen ser ut under de närmsta veckorna är svårt att förutspå och förhoppningen är att inte behöva sätta in dessa restriktioner på fler arbetsplatser.

Huvudmännen för högstadie- och gymnasieskolor i Skellefteå kommun rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med start så snart som möjligt men senast från den 15 februari 2021. Undantag gäller för: praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans, elever på introduktionsprogrammen, inklusive språkintroduktion, elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Undvik att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas såsom butiker, köpcentrum och gym. Du kan göra nödvändiga besök i mataffärer och på apotek, men du ska hålla avstånd till andra även då.

Källa: REGION VÄSTERBOTTEN

Smittskyddsläkare Stephan Stenmark. Foto: REGION VÄSTERBOTTEN

Fler nyheter från mellanbygden

Nästan halva byn är med i Kalvträsks kår

KALVTRÄSK Det har gått två år sedan Kalvträsk frivilliga brandkår bildade ideell förening för att bättre kunna möta framtiden. Nu står folk till och med på kö för att kunna gå...
Mellanbygden rekommenderar

Svårare för kår att hitta nya deltidare

BURTRÄSK När räddningstjänsten i Burträsk tillsatte två nya deltidstjänster i höstas var det totalt tre sökande. För ett par decennier sedan kunde söktrycket vara tio gånger så...

Robertsfors kvinnor bara 14 sekunder efter

ROBERTSFORS KOMMUN Löneskillnaden mellan kvinnor och män med likvärdigt arbete är i stort sett noll bland anställda i Robertsfors kommun. Det visar den årliga lönekartläggningen.

Samtliga kårer har tufft att rekrytera

MELLANBYGDEN Trenden är tydlig. Samtliga räddningstjänstkårer i mellanbygdsområdet uppger att det har blivit lite svårare eller mycket svårare att rekrytera deltidsbrandmän på...

Man döms för ofredande

ROBERTSFORS KOMMUN En utländsk man i 40-årsåldern har av Umeå tingsrätt dömts för ofredande. Mannen döms till att betala dagsböter 30 om 190 kronor.
Personligt
Opinion
Behöver du hjälp?


Sport