Torsdag 25 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Satsning för fler läkare i glesbygden

Det saknas minst 1 400 läkare i primärvården i Sverige, och bristen är störst i bland annat Västerbotten. En ny satsning vid läkarprogrammet i Umeå ska förhoppningsvis underlätta rekryteringen till länets glesbygd.
I höst placeras läkarstudenter i Storuman, och under utökad tid i Lycksele.

Länet · Published dec 2, 2018 at 12:15

Sedan 2011 bedrivs en regionaliserad läkarutbildning vid Umeå universitet. Från termin sex genomför 30 studenter sin utbildning vid länssjukhusen i Luleå, Östersund och Sundsvall.

Resultaten är positiva. Många unga läkare som gått den regionaliserade utbildningen, upp till 60 procent, väljer att stanna i de nordligaste landstingen efter att de fått sin läkarlegitimation.

– Nu vill vi ta nästa steg, som vi vill testa i en pilot i mindre skala för att se vilka effekter det får, säger Patrik Wennberg, universitetslektor och distriktsläkare som föreläste om läkarrekrytering i glesbygd på Kafé Station i Umeå förra veckan.

Patrik Wennberg är också koordinator för det så kallade glesbygdsmedicinska spåret på läkarprogrammet vid Umeå universitet.

Målet med detta nya utbildningsspår är att underlätta läkarrekryteringen i Västerbottens glesbygd.

– Vår modell innebär att studenter mellan termin fem och elva placeras vid Storumans sjukstuga, samt vid Lycksele lasarett i utökade placeringar där. Våra två första studenter startade i höst, och vi kommer att placera ut två studenter på det här spåret varje termin, berättar Patrik Wennberg.

Bakgrunden till satsningen i Umeå och Västerbotten är svårigheter att locka läkare till länets glesbygd.

Idag har Sverige 417 praktiserande läkare per 100 000 invånare, vilket är fjärde högst läkartäthet i EU.

– Då kan man ju fundera om vi egentligen har läkarbrist i Sverige.

Problemet, enligt Wennberg, är att endast 16 procent av de svenska läkarna arbetar i primärvården. I jämförbara länder som Tyskland och Danmark är motsvarande andel mellan 30 och 40 procent.

– Idag genomförs en begränsad del av läkarutbildningen i Sverige i primärvården, det mesta genomförs på sjukhus, rentav i högspecialiserad vård. Studenterna saknar möjlighet till placeringar i glesbygd.

Ledningen för läkarprogrammet i Umeå inspireras av bland annat läkarutbildningen i den kanadensiska provinsen Northern Ontario, som startades 2005.

Utbildningen i Northern Ontario, som är glest befolkad med långa avstånd, är inriktad på glesbygdsmedicin. Under tredje året flyttar studenterna ut från städer och urbana miljöer till mindre sjukhus och sjukstugor i provinsen.

Och erfarenheterna från Kanada är mycket goda, enligt Patrik Wennberg.

– Rekryteringen av läkare till glesbygden i Northern Ontario har stigit kraftigt. Även studenter som inte hamnar i glesbygd är väldigt eftertraktade i städer, eftersom de har fått bra klinisk träning.

Wennberg hoppas på samma goda resultat av nya utbildningsspåret i länet.

– Vi tror att vi kan få en likvärdig eller möjligtvis förbättrad utbildning med mer patientkontakt, vilket vi har i primärvården.

– Och på längre sikt hoppas vi förstås på ökad rekrytering till glesbygd.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...