Måndag 17 december 2018

Västerbottens Mellanbygd

Satsning för fler läkare i glesbygden

Det saknas minst 1 400 läkare i primärvården i Sverige, och bristen är störst i bland annat Västerbotten. En ny satsning vid läkarprogrammet i Umeå ska förhoppningsvis underlätta rekryteringen till länets glesbygd.
I höst placeras läkarstudenter i Storuman, och under utökad tid i Lycksele.

Länet · Published dec 2, 2018 at 12:15

Sedan 2011 bedrivs en regionaliserad läkarutbildning vid Umeå universitet. Från termin sex genomför 30 studenter sin utbildning vid länssjukhusen i Luleå, Östersund och Sundsvall.

Resultaten är positiva. Många unga läkare som gått den regionaliserade utbildningen, upp till 60 procent, väljer att stanna i de nordligaste landstingen efter att de fått sin läkarlegitimation.

– Nu vill vi ta nästa steg, som vi vill testa i en pilot i mindre skala för att se vilka effekter det får, säger Patrik Wennberg, universitetslektor och distriktsläkare som föreläste om läkarrekrytering i glesbygd på Kafé Station i Umeå förra veckan.

Patrik Wennberg är också koordinator för det så kallade glesbygdsmedicinska spåret på läkarprogrammet vid Umeå universitet.

Målet med detta nya utbildningsspår är att underlätta läkarrekryteringen i Västerbottens glesbygd.

– Vår modell innebär att studenter mellan termin fem och elva placeras vid Storumans sjukstuga, samt vid Lycksele lasarett i utökade placeringar där. Våra två första studenter startade i höst, och vi kommer att placera ut två studenter på det här spåret varje termin, berättar Patrik Wennberg.

Bakgrunden till satsningen i Umeå och Västerbotten är svårigheter att locka läkare till länets glesbygd.

Idag har Sverige 417 praktiserande läkare per 100 000 invånare, vilket är fjärde högst läkartäthet i EU.

– Då kan man ju fundera om vi egentligen har läkarbrist i Sverige.

Problemet, enligt Wennberg, är att endast 16 procent av de svenska läkarna arbetar i primärvården. I jämförbara länder som Tyskland och Danmark är motsvarande andel mellan 30 och 40 procent.

– Idag genomförs en begränsad del av läkarutbildningen i Sverige i primärvården, det mesta genomförs på sjukhus, rentav i högspecialiserad vård. Studenterna saknar möjlighet till placeringar i glesbygd.

Ledningen för läkarprogrammet i Umeå inspireras av bland annat läkarutbildningen i den kanadensiska provinsen Northern Ontario, som startades 2005.

Utbildningen i Northern Ontario, som är glest befolkad med långa avstånd, är inriktad på glesbygdsmedicin. Under tredje året flyttar studenterna ut från städer och urbana miljöer till mindre sjukhus och sjukstugor i provinsen.

Och erfarenheterna från Kanada är mycket goda, enligt Patrik Wennberg.

– Rekryteringen av läkare till glesbygden i Northern Ontario har stigit kraftigt. Även studenter som inte hamnar i glesbygd är väldigt eftertraktade i städer, eftersom de har fått bra klinisk träning.

Wennberg hoppas på samma goda resultat av nya utbildningsspåret i länet.

– Vi tror att vi kan få en likvärdig eller möjligtvis förbättrad utbildning med mer patientkontakt, vilket vi har i primärvården.

– Och på längre sikt hoppas vi förstås på ökad rekrytering till glesbygd.

"Mest sjunger jag utanför duschen"

Lövsele Betty Persson, 12 år, från Lövsele, sjunger med glimten i ögat och har ett stort musikintresse.

Stal el från hyresvärden – dömdes av Umeå tingsrätt

Robertsfors Mannen som är bosatt i Robertsfors kommun kopplade olovligen in sig på elnätet för att få ström till sin dator i lägenheten. Nu har han dömts till dagsböter för...

Mellanbygdens speltest

TEST I många familjer är jul lika med sällskapsspel. För de som tröttnat på samma gamla Monopol och Fia med knuff har Mellanbygden testat några nya brädspel.

Invandrarkvinnor lär sig att simma i Lövånger

Lövånger Invandrarkvinnor i Lövånger har under hösten fått chansen att lära sig simma. En del av deltagarna har aldrig varit i en simbassäng tidigare. – Den finaste och...