Söndag 18 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Ser ökande risker med vädret

Kostnaderna för sommarens skogsbränder blir sannolikt högre än miljardnotan för branden i Västmanland 2014. Men höjda försäkringspremier väntar i alla fall inte Länsförsäkringars kunder.
– Frågan är ändå hyperaktuell, vi behöver bilda oss en uppfattning om riskerna framåt, säger Christoffer Jonsson, skadechef Länsförsäkringar Västernorrland.

Norrland · Published okt 18, 2018 at 08:15

Christoffer Jonsson konstaterar att de värsta skogsbränderna härjade i Gävleborg, Dalarna och Jämtland.

– Största försäkringsskadorna i vårt bolag är på skog som befinner sig utanför länet, främst Jämtland, och som genom ägarförhållanden är försäkrade hos oss, där är skadorna i miljonklassen, men det är ännu inte reglerat.

På grund av de extrema brandriskerna införde Länsförsäkringar stopp för nyteckningar av skogsförsäkringar under den torra sommaren.

– Så gjorde nog de flesta, vi är ett kundägt bolag och ansvarigt för deras pengar.

Hur ser ni på framtida skogsbrandrisker?

– Det är solklart att vi är mer drabbade av extremväder och ökande naturskaderisker, det är en allvarsam utveckling för försäkringsbolagen, vi följer den noggrant.

Han berättar att samtal förs med återförsäkrarna om hur de bedömer riskerna och kostnaderna för att teckna återförsäkringsskydd.

– Vi för även en dialog med kunder, länsstyrelser och kommuner om hur man kan påverka så att vi får ett mer robust samhället, först och främst när det gäller byggande.

Störst kostnader är förknippade med stormar. Beträffande skogsbränder gäller långsiktiga åtgärder, exempelvis brandbegränsande lövskogsskärmar som skydd för bebyggelse.

– Viktigast för oss som försäkringsbolag är att driva frågorna på alla nivåer, öka medvetenheten och sätta riskerna på dagordningen, det gäller att jobba både förebyggande och skadebegränsande, säger Christoffer Jonsson.

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond finansierar också två stora forskningsprogram vid Karlstads universitet och Mittuniversitetet.  

– Klimatförändringarna kommer att öka riskerna. Samtidigt gör vi samhället allt känsligare genom att bygga på fel ställen och för nära vattnet, säger Torbjörn Olsson, sakkunnig inom Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar stödjer riskforskning

  • Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet har av Länsförsäkringar nyligen fått 8 miljoner kronor till ett forskningsprogram som studerar data om tidigare extrema väderhändelser, kommuners ansvar vid vattennära byggande och roll i samverkan med andra aktörer, samt vilka faktorer som påverkar bostadsägares förebyggande åtgärder i relation till risker. 
  • Mittuniversitetet har fått fyra miljoner kronor för att studera människors uppfattningar och beteenden i förhållande till klimatrisker. Målet är att få ökad kunskap om riskuppfattning, beteende och betalningsvilja vad gäller försäkringar. 

Renbergs enda lag i norr

MELLANBYGDEN Futsal är en växande sport, men i mellanbygdsområdet har seniorlagen minskat. I norra området representeras mellanbygden endast av Renbergsvattnet, som att döma av...