Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Linda Lönnerskog, Indexator, var en av föredragshållarna vid konferensen ”Från METOO till handling”, en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå. Foto: PETER KÄRR

Skogsnormer granskas

För första gången arrangerades en nationell skoglig jämställdhetskonferens i Umeå under rubriken: ”Från #METOO till handling”. Syftet är att göra skogssektorn mer jämställd och inkluderande.

UMEÅ · Published okt 19, 2018 at 06:15

Konferensen arrangerades den 23 oktober av Skogslänet Västerbotten i samarbete med Nolia AB. Idén föddes i vintras i en diskussion med Nolia i samband med uppmärksamheten kring METOO och beslutet att flytta fram Skogsnolia ett år, berättar Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret.

– Vi diskuterade om det fanns något annat vi kunde fånga upp, då kom jämställdheten i skogen upp, hur man ska kunna attrahera flera grupper till Skogsnolia, kopplat till hur det ser ut med jämställdheten i skogsbranschen, säger hon.

– Hela skogsbranschen ser utmaningen i att attrahera fler genom ett systematiskt värdegrundsarbete. Under mässan kommer vi att lyfta fram några goda exempel, hur man når resultat med värdegrundsarbete på arbetsplatsen för att få en mer jämställdhet arbetsmiljö.

Ikea kommer att finnas på plats och prata om hur företaget redan från rekrytering arbetar med kultur och värderingar. Dessutom lyfts tre goda exempel fram: Benitha Lindgren, Swedlist, Ann Dolling, universitetslektor, SLU i Umeå och Linda Lönnerskog, personalspecialist, Indexator i Vindeln med cirka 140 anställda.

– Indexator började arbeta systematiskt med jämställdhet för tio år sedan, resultaten är tydliga, berättar .

– Idag har vi 43 procent kvinnor i monteringen och 33 procent kvinnor i chefspositioner, när vi började fanns ingen kvinnlig chef i företaget. Bakgrund och kön spelar ingen roll, vi vill att de som börjar hos oss ska stanna kvar, säger hon.

Det lönar sig att arbeta med jämställdhet, säger Linda Lönnerskog.

– Resultatet är bland mycket annat att männen har blivit friskare, inställningen har förändrats från en stark man till att använda arbetshjälpmedel istället för bara kroppen. Jämställdhet får utrymme i företaget, bland annat genom någonting som vi kallar filosofireferensgrupp, en mötesplats där vi diskuterar frågor som är kopplade till jämställdhet och mångfald, säger hon och fortsätter:

– Vi har också en introduktionsutbildning för nya medarbetare om jämställdhet och mångfald som bygger på att man ska ta på sig genusglasögonen.

Lönesättningsmodellen innehåller också ett moment som handlar om det goda medarbetarskapet som väger lika mycket som prestation, förklarar Linda Lönnerskog.

Från #METOO till handling

  • Nationell skoglig jämställdhetskonferens, arrangeras av Skogslänet Västerbotten och Nolia AB, tillsammans med aktörer från en rad olika samhällssektorer, myndigheter, organisationer och skogssektorn.
  • Målgruppen är: studenter, skogsföretag, skogsbruk, myndigheter, organisationer inom skoglig sektor och politiker.
  • Konferensen genomförs på Nolia den 23 oktober.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...

BrukEtt avtalar med nya tyskar

Robertsfors Det blev ett rejält strul med tyskarna som hyrde in sig med dataservrar i BrukEtts lokaler. Nu har ägaren Mikael Bergmark skrivit ett nytt hyresavtal med ett annat...