Onsdag 24 april 2019

Västerbottens Mellanbygd

Linda Lönnerskog, Indexator, var en av föredragshållarna vid konferensen ”Från METOO till handling”, en nationellt skoglig jämställdhetskonferens i Umeå. Foto: PETER KÄRR

Skogsnormer granskas

För första gången arrangerades en nationell skoglig jämställdhetskonferens i Umeå under rubriken: ”Från #METOO till handling”. Syftet är att göra skogssektorn mer jämställd och inkluderande.

UMEÅ · Published okt 19, 2018 at 06:15

Konferensen arrangerades den 23 oktober av Skogslänet Västerbotten i samarbete med Nolia AB. Idén föddes i vintras i en diskussion med Nolia i samband med uppmärksamheten kring METOO och beslutet att flytta fram Skogsnolia ett år, berättar Linda Nyström, vd för Skogstekniska klustret.

– Vi diskuterade om det fanns något annat vi kunde fånga upp, då kom jämställdheten i skogen upp, hur man ska kunna attrahera flera grupper till Skogsnolia, kopplat till hur det ser ut med jämställdheten i skogsbranschen, säger hon.

– Hela skogsbranschen ser utmaningen i att attrahera fler genom ett systematiskt värdegrundsarbete. Under mässan kommer vi att lyfta fram några goda exempel, hur man når resultat med värdegrundsarbete på arbetsplatsen för att få en mer jämställdhet arbetsmiljö.

Ikea kommer att finnas på plats och prata om hur företaget redan från rekrytering arbetar med kultur och värderingar. Dessutom lyfts tre goda exempel fram: Benitha Lindgren, Swedlist, Ann Dolling, universitetslektor, SLU i Umeå och Linda Lönnerskog, personalspecialist, Indexator i Vindeln med cirka 140 anställda.

– Indexator började arbeta systematiskt med jämställdhet för tio år sedan, resultaten är tydliga, berättar .

– Idag har vi 43 procent kvinnor i monteringen och 33 procent kvinnor i chefspositioner, när vi började fanns ingen kvinnlig chef i företaget. Bakgrund och kön spelar ingen roll, vi vill att de som börjar hos oss ska stanna kvar, säger hon.

Det lönar sig att arbeta med jämställdhet, säger Linda Lönnerskog.

– Resultatet är bland mycket annat att männen har blivit friskare, inställningen har förändrats från en stark man till att använda arbetshjälpmedel istället för bara kroppen. Jämställdhet får utrymme i företaget, bland annat genom någonting som vi kallar filosofireferensgrupp, en mötesplats där vi diskuterar frågor som är kopplade till jämställdhet och mångfald, säger hon och fortsätter:

– Vi har också en introduktionsutbildning för nya medarbetare om jämställdhet och mångfald som bygger på att man ska ta på sig genusglasögonen.

Lönesättningsmodellen innehåller också ett moment som handlar om det goda medarbetarskapet som väger lika mycket som prestation, förklarar Linda Lönnerskog.

Från #METOO till handling

  • Nationell skoglig jämställdhetskonferens, arrangeras av Skogslänet Västerbotten och Nolia AB, tillsammans med aktörer från en rad olika samhällssektorer, myndigheter, organisationer och skogssektorn.
  • Målgruppen är: studenter, skogsföretag, skogsbruk, myndigheter, organisationer inom skoglig sektor och politiker.
  • Konferensen genomförs på Nolia den 23 oktober.

Inget ökat intresse för Lövångers föreningar

LÖVÅNGER Lövångers föreningsliv befinner sig i en kris, men trots att man signalerat om behov av hjälp, så har man inte kunnat se något ökat intresse bland folk av att delta i...

21 kommuner protesterar mot finsk kärnkraft

BURTRÄSK Varför och hur skall vi kunna stoppa kärnkraftsbygget vid Hanhikivi i Finland. Det var frågan som diskuterades när Elisabeth Holmström från nätverket ”Kärnkraftsfritt...

Verkar för fredsprojekt

ROBERTSFORS Under många år i barndomen levde hon sitt liv på flykt. Nu verkar riksdagsledamoten Abir Al-Salani, Centerns andranamn till EU-valet, för EU som fredsbygge. I förra...

Lär dig hantera ångest och oro

ROBERTSFORS Om ångest och nedstämdhet och vad man själv kan göra för att hantera problemen föreläste kuratorn Ida Wilded inyligen.