Onsdag 17 juli 2019

Västerbottens Mellanbygd

Skolskogen fyller 20 år

Skolskogen på Bygdeå skola fyller 20 år i år. Konceptet handlar om att barnen en dag i veckan och under några timmar får sin undervisning i skogen. Både lärare och elever uppskattar Skolskogen och läraren Katarina Sundqvist Nilsson som varit med ända sedan starten är och också mycket positiv.
– Jag tycker det är helt fantastiskt att få jobba såhär, säger Katarina.

BYGDEÅ · Published jun 18, 2019 at 07:15

1998 föddes tankarna på Skolskogen, ett sätt att undervisa barnen ute i skogen. Åldersmixade grupper från klass ett till fem arbetar med olika teman varje år, och besöker olika stationer med olika typer av innehåll i undervisningen.

Vid detta tillfälle var det bland annat Artbingo, uteslöjd och en lek och idrottsstation som barnen fick ägna sig åt.

– I år är temat vatten och luft så då arbetar vi mycket med det, berättar Katarina Sundqvist Nilsson.

Det finns flera fördelar med undervisning utomhus enligt Katarina.

– Barnen får ett naturligt tänk kring djur och natur, allemansrätten och en förståelse för helheten, för kretsloppet. De känner sig hemma ute i naturen och det är en viktig del, och sedan utvecklas de motoriskt.

– Man märker även på eftermiddagarna att barnen orkar mer när de ska arbeta tillsammans, fortsätter Katarina.

Cirka 14-15 personer i personalstyrkan deltar vid utomhusundervisningen och nu när Skolskogen funnits så länge som 20 år, så sitter rutinerna där.

– Samtidigt som det är en frihet så behöver man ändå planera det ganska noga, och vi utvecklar Skolskogen hela tiden, avslutar Katarina Sundqvist Nilsson.