Fredag 16 november 2018

Västerbottens Mellanbygd

Mycket stjäls ur trädgårdar

Dyra grillar, gräsklippare och cyklar lämnas ofta olåsta i villaträdgårdar sommartid. Var sjätte husägare har någon gång blivit bestulen.– Godkända lås, DNA-märkning och grannsamverkan är de effektivaste sätten att hålla tjuvarna borta, säger Jessica Källman, pressansvarig If.

Mellanbygden · Published jun 22, 2018 at 07:15

Försäkringsbolaget If lät för några år sedan göra en undersökning som visade att det samlade värdet på saker som husägarna lämnar utan uppsikt i sina trädgårdar värderas till i snitt 12 232 kronor. Var sjätte villaägare (16 procent) uppger enligt samma undersökning att de någon gång råkat ut för en stöld av föremål i trädgården. Det rör sig om allt från exklusiva grillar till robotgräsklippare och dyra cykelfordon.

– Trädgårdsmöbler själs i mindre utsträckning, jag kan tänka mig att de är för otympliga att ta med sig, säger Jessica Källman.

Hur stort är problemet med stölder av robotgräsklippare?

– Det är ännu inget som sticker ut i statistiken, däremot händer det faktiskt att robotgräsklippare kör iväg av sig själva och kommer på avvägar utanför tomterna.

Ett modernt och effektivt stöldskyddsmedel är DNA-märkning. Det innebär att man penslar en vätska med ett unikt och svårborttaget identifikationsnummer på objekten.

– Det ökar framförallt möjligheten att få tillbaks stöldgods, men hjälper också polisen att sätta dit tjuvar när stöldgodset kan spåras till exempelvis familjer som är på resa utomlands och inte ens vet att de haft inbrott.

– DNA-märkningen har också en avskräckande effekt och sänker värdet på andrahandsmarknaden.

Som förebyggande metod överträffar dock inget ett vakande öga från grannen. Enligt Brottsförebyggande rådet innebär aktiv grannsamverkan att risken för inbrott minskar med en fjärdedel (26 procent).

– Förutom att jaga bort inbrottstjuvar kan grannsamverkan även ha andra positiva effekter, som bättre samanhållning i området och bryta anonymiteten.

Man ska också komma ihåg att kvarlämnade saker i trädgården i sig utgör en risk för brott.

– Inbrottstjuvar använder sig ofta att av trädgårdsmöbler, stegar eller andra tillhyggen när de bryter sig in i husen. Man ska även av den anledningen inte låta saker stå olåsta.

Ett rejält certifierat lås kring de stöldbegärliga objekten är fortfarande brottsbekämpningens a och o.

– Har man värdefulla saker i trädgården ska man helt klart låsa fast dem, säger Källman.

Mörkertal i trädgårdsbrott

2016 anmäldes 504 000 stöld- och tillgreppsbrott i Sverige, vilket var en minskning med 5 procent jämfört med föregående år.

Tioårsperioden 2007–2016 har stöldbrottens andel av samtliga anmälda brott minskat från 44 till 33 procent.

I statistiken, som innehåller uppåt 500 brottskoder, utgör trädgårdsstölder ingen egen kategori varför mörkertalet kan vara stort. ”Är det en mindre häcksax som inte är elektrisk så anmälds det kanske inte ens. Så visst finns det ett mörkertal” uppger Monica Landergård, pressekreterare Brottsförebyggande rådet.

Källa: Brottsförebyggande rådet

Brukar du låsa in eller låsa fast följande saker i trädgården?

Ja – Nej – Förvarar ej i trädgården

(andel svar i procent):

Gräsklippare: 53 – 32 – 15

Utemöbler: 12 – 84– 5

Grill: 17 – 74 – 9

Cykel: 52 – 27 – 21

Trädgårdsredskap: 39 – 50 – 11

Källa: If

Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett enkelt och effektivt sätt att hålla tjuvar borta och minska risken för brott. För att starta kontaktar man lämpligen polisen, som gärna hjälper till med att arrangera informationsmöten och att distribuera broschyrer, skyltar samt dekaler att märka upp området med. Samverkanmotbrott.se är en sajt som berättar hur man kommer igång.

Försäkringsbolaget If har frågat 3500 svenskar vad de tycker är bäst med att ha grannar.

1. Kan hjälpas åt att hålla uppsikt mot inbrottstjuvar: 49 procent

2. Finns någon att be om hjälp om något skulle hända: 47

3. Ger socialt umgänge: 26

4. Man kan låna saker av varandra: 12

5. Man får nya vänner: 10

Källa: Samverkanmotbrott.se samt If 2016

12 232

kronor är det ungefärliga samlade värdet på saker som svenskar har stående i trädgården.

16

procent av svenska folket har någon gång råkat ut för en stöld av ett föremål i trädgården.

74

procent låser inte fast sin grill.

Monster invaderade

ROBERTSFORS Det tecknades monster som kanske aldrig förr på biblioteket i Robertsfors under kulturlovet. Illustratören Johan Åberg var den som gav inspiration.

Komiskt med ångest under

Robertsfors I torsdagskväll på Centrumhuset utspelade sig den omtalade föreställningen ”Family Feelings”, som med sina komiska inslag fick hela publiken att fnissa men som också...