Onsdag 19 juni 2019

Västerbottens Mellanbygd

Snabbt krympande glaciärer i Sverige oroar

Sommarens ovanligt höga temperaturer har fått glaciärerna i fjällen att smälta rekordsnabbt.
– Det kan handla om dubbelt större avsmältning än normalt, säger Gunhild "Ninis" Rosqvist som är föreståndare för Tarfala forskningsstation.

Hemavan · Published sep 19, 2018 at 08:15

I Vindelfjällens naturreservat inom Västerbottens län finns åtta glaciärer. Sju ligger uppe på Norra Storfjället vid norra och södra Sytertoppen strax norr om Hemavan.

Första gången som glaciärerna undersöktes var för drygt 100 år sedan. Geologen Axel Gavelin nöjde sig inte bara med att mäta glaciärernas utbredning. Han tog också fotografier. I dag kan vi med hjälp av hans bilder se hur glaciärerna har minskat i storlek.

Tärnaglaciären tillhör de som har retirerat snabbast. I slutet av 90-talet hade glaciärens nedre del dragit sig tillbaka över 500 meter vilket är mycket med tanke på att glaciären då var bara 700 meter. I dag har glaciären krympt ytterligare och börjar närma sig gränsen för vad som kan räknas som glaciär.

Strax intill Tärnaglaciären ligger Murtsertjåkke- glaciären, den minsta glaciären i länet. Även den håller på att närma sig gränsen för vad som kan kallas glaciär.

– Hos oss på Lantmäteriet har vi satt en gräns på 4 hektar för att på våra kartor rita upp en glaciär. Murtsertjåkkeglaciären börjar närma sig den gränsen, säger Björn Olander, kartingenjör hos Lantmäteriet.

I slutet av 90-talet uppmättes ytan av naturgeograferna Fredrik Lindgren och Mårten Strömgren vid Umeå universitet. Ytan på glaciären var då cirka 0,15 kvadratkilometer eller cirka 15 hektar. De senaste mätningarna som gjordes före sommarens avsmältning visar att ytan krympt till 7 hektar.

Stockholms universitet driver Tarfala forskningsstation som är ledande i Sverige när det gäller forskning om glaciärer. Stationen som leds av Gunhild "Ninis" Rosqvist ligger intill Sveriges högsta berg, Kebnjekaise. I början av augusti kunde forskarna konstatera att den glaciär som täcker sydtoppen hade smält så kraftigt att den norra toppen av Kebnekaise nu var högre.

– Glaciären på sydtoppen har minskat i höjd med i snitt en meter per år under de senaste 20 åren. I sommar har det handlat om ungefär fyra meter. Snösmältningen har varit ungefär dubbelt så stor som normalt, säger Gunhild Rosqvist.

Hon berättar att det inte gjorts några nya mätningar under sommaren av glaciärerna i Västerbottens län.

– Men jag skulle bli förvånad om inte glaciärerna har smält i ungefär lika stor omfattning som här uppe i Norrbotten, säger Gunhild Rosqvist.

Att vandra i fjällen har de senaste åren blivit allt mer populärt. I sommar har Naturum Vindelfjällen i Hemavan och Visit Hemavan Tärnaby för andra året i rad anordnat en tävling där det gäller att bestiga åtta fjälltoppar. Från länets högsta topp, Norra Sytertoppen, får man vid klart väder en oförglömlig överblick över Östra Syterglaciären med intilliggande issjö. Glaciären är en av länets vackraste och lättast åtkomlig för en fjällvandrare.

– Det är kanske inte så många som tänker på att det finns många fina glaciärer bara en kortare promenad från Kungsleden. Det är inte heller så många som efterfrågar information om glaciärerna. Men för den skull är det viktigt att de finns kvar. Det vore en förlust för turismen om den globara tempeteratur- ökningen skulle innebära att våra glaciärer försvann, säger Marianne Lindgren, marknadsansvarig hos Visit Hemavan Tärnaby AB.

Tävlingen Sommartoppen pågår fram till 7 oktober. En jury kommer därefter att utse en toppmästare.

Under hösten kommer både Lantmäteriet och geologer vid Stockholms universitet att undersöka hur mycket våra svenska glaciärer har smält under sommaren. Detta görs både av geologer på plats och via lasermätning från flygplan.

– Vi har ett projekt där vi mäter glaciärer med hjälp av ny teknik. Glaciärerna i Västerbottens län har vi inte ännu hunnit mäta. Men det kommer troligen att ske inom kort, säger Björn Olander hos Lantmäteriet.

Glaciärer i södra Lappland

 • Norra- och Östra Syterglaciären ligger strax norr om länets högsta topp, Sytertoppen, som ligger på 1 767 meter över havet. Norra Syterglaciären är störst av alla åtta glaciärer som finns i södra Lappland och Vindelfjällens naturreservat. I slutet av 90-talet var dess yta cirka 0,8 kvadratkilometer.
 • Norr om Syterglaciärerna ligger Västra- och Östra Skrapetjåkkeglaciärerna samt Måskonåviveglaciären. Vid Södra Sytertoppen ligger Tärnaglaciären och Murtsertjåkkeglaciären.
 • I Ammarfjällsmassivet finns Ammarglaciären som under 1700-talet kan ha varit störst i södra Lappland.

Sveriges glaciärer smälter rekordsnabbt

 • Sveriges glaciärer smälter allt snabbare till följd av klimatförändringen. Ungefär en tredjedel av glaciärernas area har smält bort på hundra år.
 • I dag finns det cirka 250 glaciärer i Sverige varav de allra flesta finns i norra Lappland. Lantmäteriet håller på med nya mätningar som kan innebära att antalet glaciärer kommer att minska. För att räknas som glaciär på kartan ska den vara minst 4 hektar.
 • Sommarens värme har ökat avsmältningen avsevärt. Det mest tydliga exemplet är Sveriges högsta berg, södra toppen av Kebnekaise. Tidigare var sydtoppen högst men efter att glaciären på toppen minskat i höjd ungefär en meter per år sedan 1995 så är nu nordtoppen högst med 2 096,8 meter över havet.
 • Ett permanent snö- och istäkt område som förflyttar sig kallas glaciär eller jökel. Av sin egen tyngd omvandlas snön till is av trycket och slutligen nås en kritisk massa då isen sätts i rörelse.
 • Sveriges största glaciär är Stourrajekna, Sulitelma i norra Lappland. Dess yta är cirka 12 kvadratkilometer.
 • Glaciärer runt om i världen smälter kraftigt och de senaste årens rekordtemperaturer har ökat avsmältningen.
 • Glaciären Jakobshavn Isbræ ligger på sydvästra Grönland och anses vara världens mest snabbsmältande glaciär. Varje år lossnar, eller kalvar, kring 35 miljarder ton is rakt ner i havet.
 • De senaste årtiondena har Islands glaciärer smält i en takt som inte upplevts sedan ön befolkades på 800-talet. Sedan 1995 har 250 kubikkilometer glaciäris försvunnit, vilket motsvarar 7 procent av glaciärernas totala yta. Forskare tror nu att Islands glaciärer kan ha smält bort om 200 år.

Klart med garage – men dubbelt så dyrt

ROBERTSFORS Nu är politikerna överens, åtminstone i kommunstyrelsen, om byggandet av ett ambulansgaraget. Men investeringen är dubbelt så dyr som första förslaget.