Onsdag 16 oktober 2019

Västerbottens Mellanbygd

Sommarens vägarbeten i mellanbygden

Även i sommar pågår vägarbeten i Mellanbygden, samtidigt som många semesterfirare ger sig ut på vägarna. Därför är det viktigt att samsas om utrymmet för att undvika att både vägarbetare och trafikanter skadas.
Efterlängtade upprustningar i sommar görs på tre mindre vägar ut till Bjuröklubb.

Mellanbygden · Published jun 28, 2019 at 12:15

Sommaren är högsäsong både för bilsemestrande svenskar, samt för Trafikverkets vägarbeten runt om i landet, inklusive Västerbottens län.

– Vi har så kort säsong då vi inte har vinter och tjäle. De här arbetena tar lång tid att göra och går inte att utföra på annan tid på grund av klimatet, säger Anders Sundin, projektledare vid Trafikverket för underhåll och beläggning i Västerbotten.

De flesta vägarbeten i länet kan bara utföras mellan maj och september, eller möjligtvis fram till oktober.

I Mellanbygden handlar det om ett tiotal vägarbeten i sommar, alltifrån asfaltbeläggning till broarbeten.

Efterlängtade förbättringar är upprustningar av vägarna 760, 761 och 764 vid Lövångerskusten på väg ut till Bjuröklubb. Här plockas stenar bort, görs förstärkningar och läggs ny vägbeläggning.

– Till många sommarstugeägares och turisters stora glädje kommer det att bli betydligt mycket bättre, säger MariaTenskog, projektledare underhåll vid Trafikverket.

Beläggningsarbetet på dessa tre vägavsnitt beräknas starta i slutet av juli och pågå i tre veckor.

Även E4 mellan Sikeå och Bureå ”lappas och lagas” fläckvis i sommar i avvaktan på att en 2+1-väg med mitträcke ska byggas.

Påverkan på övriga trafikanter vid vägarbetena i Västerbotten varierar.

– Det beror på. Ibland kan man få stå tio minuter och vänta. När vi lagt ut bärlager på vägen är det bäst att köra sakta för att minimera risken för punkteringar, påpekar Anders Sundin.

Trafikverkets anslag för underhållsprojekt i Västerbotten 2019 uppgår till 200 miljoner kronor.

– Vi har tappat lite pengar i år. Vintern blev vansinnigt dyr med mycket plogning, annars skulle vi haft 30-40 miljoner till i länet.

Vägarbeten och högtryck för bilism är en potentiellt farlig olyckskombination.

Mellan 2003 och 2015 inträffade i Sverige minst 3 958 trafikolyckor med personskador i anslutning till olika typer av gatu- och vägarbeten, enligt en rapport från Trafikverket 2016.

I 195 fall av olyckorna var en eller flera vägarbetare inblandade. Sex vägarbetare omkom, 39 skadades svårt och övriga lindrigt.

Anders Sundin är medveten om olycksriskerna.

– Det är ju en väldigt utsatt arbetsplats om man är på väg med en massa fordonstrafik. Givetvis.

Vid de flesta av vägarbetena i länet används trafiklots, där en bil lotsar trafikanterna genom arbetsplatsen från båda hållen.

– Det är ett slags följa John-grej, som är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.

Visar trafikanterna tillräckligt med hänsyn?

– De allra flesta sköter sig jättebra, men de som är sämst som vi upplever det är långtradartrafikanterna. De kör för fort och nära.

Sundin riktar en vädjan till årets semesterbilister.

– Ta det väldigt försiktigt förbi vägarbeten. Tänk er för. Både för er egen skull och för den som jobbar på vägen, säger han.

Vd satsar mer i egna företaget

Hökmark Åke Paulsson, vd för Ecorub AB, har köpt 200 000 aktier i det egna företaget. Då Åke Paulsson är vd för företaget omfattas han av insiderlagstiftningens krav på anmälan...

För kallt på ”Manhattan”?

BURTRÄSK Hyresgäster som sitter med filtar och vantar, köper in egna element och värmer upp lägenheten genom att köra ugnen med öppen lucka. Nu kräver flera hyresgäster på...

Efter seriesegern: Så ska RIK etablera sig i trean

ROBERTSFORS 2019 innebar ett stabilt avancemang till division 3. Med stark vilja, en stärkt organisation och ett sammansvetsande träningsläger i Spanien har Robertsfors IK tänkt...

Sänker hastigheten trots massiv kritik

MELLANBYGDEN Kritiken från berörda kommuner angående sänkningen av hastighetsbegränsningen från 90 till 80 kilometer i timmen var inte nådig. Trots det tänker Trafikverket inte...