Måndag 10 augusti 2020

Västerbottens Mellanbygd

Fladdermöss har kartlagts i Kvarken under de senaste åren. Foto: PIXABAY

Stor kartläggning av fladdermöss och insekter

Projektet Kvarken Flada har gjort en omfattande kartläggning av fladdermöss och insekter längs med Kvarkens kuster i Västerbotten och Österbotten under tre somrar.

LÄNET · Published jun 16, 2020 at 15:15

– Det är den mest omfattande undersökningen av fladdermöss som hittills gjorts i Kvarken. Resultaten visar att det finns en stor variation i tid och rum när det gäller förekomst av både insekter och fladdermöss, säger Michael Schneider, fladdermusexpert på Länsstyrelsen Västerbotten.

Arbetet med kartläggningen pågick från maj till september 2017–2019 i kustområdena i Västerbottens och till viss del även Västernorrlands län i Sverige och i Österbottens landskap i Finland.

– Totalt fångade, räknade och mätte vi nästan 900 000 smådjur, mest myggor. Totalt 266 fladdermöss av fem olika arter fångades och ringmärktes. Vi gick igenom cirka 175 000 inspelningar av fladdermusläten för att artbestämma dem. Där hittade vi minst åtta olika arter av fladdermöss, berättar Anniina Saarinen, svensk koordinator för Kvarken Flada på Länsstyrelsen Västerbotten.

Det är fortsatt besöksförbud

Corona På folkhälsomyndighetens presskonferens hör vi hur coronaläget blir allt bättre i Sverige. Samtidigt har smittan ökat igen i många andra länder. Pandemin tycks vara långt...
Sport