Onsdag 17 oktober 2018

Västerbottens Mellanbygd

Det sitter fortfarande betydligt fler män än kvinnor vid bordet i länets styrelser men skillnaden har minskat. Foto: PIXABAY

Styrelser i länet lite mer jämlika

Andelen kvinnliga ledamöter i Västerbottens styrelser har ökat kraftigt de senaste åren även om de fortfarande är betydligt färre än sina manliga kollegor.

Mellanbygden · Published jun 8, 2018 at 07:15

En kartläggning från Almi visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i länet har ökat med 28 procent på fem år.

– Det kan vara ett tecken på ett trendbrott att man vid nytillsättningar tillsätter fler kvinnor och det är smart utifrån ett lönsamhets- och tillväxtperspektiv. Men det är trots det fortfarande trögrörligt i många företag och branscher, säger Niklas Jonsson, vd på Almi Nord.

Ökningen är något högre än den i riket i stort men trots det är andelen kvinnliga styrelseledamöter lägre än rikssnittet i Västerbotten.

I helt nya styrelser är kvinnorna något fler och vilken bransch det handlar om har också stor inverkan. Bland delar av servicebranschen är kvinnor i majoritet i styrelserna medan de bara utgör 24 procent inom industri- och tillverkningsstyrelser.

På vd-posten är kvinnor ännu ovanligare – bara nio procent av Västerbottens bolag har en kvinnlig vd, enligt kartläggningen.

Anna Lundmark Lundbergh på Almi betonar att jämställdheten har fördelar också för bolagen som arbetar med det:

– Vi vet att jämställdhet stärker bolagens lönsamhet och konkurrenskraft.

1

av sex styrelseledamöter i Västerbotten är kvinnor.

Andel kvinnor i styrelser

Styrelsekartläggningen avser könsfördelning i bolagsstyrelser och på VD-poster i företag med minst fem miljoner i omsättning och/eller minst fem anställda. Samtlig data baseras på senaste tillgängliga nyckeltal (2016) från UC.

Motsvarande siffra för riket anges inom parantes.

Andel kvinnor i bolagsstyrelser 2018: 17 % (19 %)

Förändring sedan 2013: + 28 % (+ 25 %)

Andel kvinnor på nya styrelseposter: 29 % (40 %)

Källa: Almi

Tecknar finansieringsavtal

Hökmark Återvinningsbolaget Ecorub i Hökmark har tecknat ett finansieringsavtal med European High Growth Opportunities Securitization Fund. Avtalet innebär att EcoRub under en...

"Träning är som kogödsel"

BURTRÄSK Det är aldrig för sent att börja och även små ansträngningar gör stor skillnad. Det var kontentan när hälso- och träningseldsjälen Björn Hällgren nyligen föreläste med...

Dags att sätta på vinterdäck

Mellanbygden Från 1 oktober är det tillåtet att använda dubbdäck, och i länet har det redan varit halkigt på vägarna tidigt på morgonen. – Det var rejält halt i morse, och det är...