Onsdag 23 januari 2019

Västerbottens Mellanbygd

Uttrar får passage

En något ovanligare passage under E4 byggs vid Valsfäboda strax norr om Bygdeå. Det är uttrarna som ska få en egen passage under vägen vid vattendraget Storbäcken.

VALSFÄBODA · Published jan 2, 2019 at 12:15

Ett drygt 50 meter långt rör, 60 centimeter i diameter rakt genom vägbanken. Det blir uttrarnas nya passage förbi E4 vid Valsfäboda. Uttern är rödlistad och jobbet utförs av Svevia på uppdrag av Trafikverket.

– Det är för att uttrarna ska klättra upp i den där och krypa torrskodda igenom. För att de inte ska bli ihjälkörda på vägen, säger Peter Holmqvist på Svevia.

Trots att bäcken rinner i en trumma strax bredvid behövs alltså en annan passage. Uttrarna gillar nämligen inte att förflytta sig i vatten. Andra lösningar finns också.

– Ibland bygger vi även en ramp på sidan inne i tunneln som uttern kan gå på, säger Peter Holmqvist.

Beställare av jobbet är Trafikverket och utterpassager är inte helt ovanliga.

– Det är gjort på flera ställen, säger Peter Holmqvist.

Borrningen genom vägbanken görs av företaget Riggtech. En borr med 60 centimeter i diameter borrar sig genom vägbanken genom så kallad hammarborrning. Slag i kombination med att borren roterar.

– Det går genom alla material. Berg och vad som helst, säger Jon Uddas, Riggtech.

Vinkeln är oerhört viktig för att borrhålet ska komma ut på rätt ställe.

– Det rör sig om en eller två tiondels procent, säger Jon Uddas.

Tiden beror helt på materialet men att borra sig genom de dryga 50 metrarna genom vägbanken i Valsfäboda beräknades ta två dagar.

Svevia skulle sedan bygga ramper upp till röret.

Passagerna används ibland även av andra djur som räv och hare.

Fick anslag för att laga taket på Sockenmuseum

LÖVÅNGER Sockenmuseets tak kommer att renoveras då det läcker in vatten. Hembygdsföreningen sökte pengar från Stiftelsen Gustav den VI:s fond för svensk kultur i höstas. Och nu...

Därför röstade Lindahl nej till Löfven

GUMBODAHAMN En enda av centens riksdagsledamöter gick emot partilinjen när Stefan Löfven, (S) röstades fram som statsminister. Helena Lindahl, Gumbodahamn, röstade nej.

"Stäm staten inom ett år"

LÄNET Staten ska betala 18 miljoner kronor till skogsägare i länet, enligt mark- och miljödomstolen. Magnus Norberg, LRF-Konsult och markägarnas juridiska ombud, uppmanar fler...

BrukEtt avtalar med nya tyskar

Robertsfors Det blev ett rejält strul med tyskarna som hyrde in sig med dataservrar i BrukEtts lokaler. Nu har ägaren Mikael Bergmark skrivit ett nytt hyresavtal med ett annat...